Strømmen, Tor Ivar
DepartmentNorwegian Defence University College, Royal Norwegian Naval Academy
PositionSenior lecturer and researcher
Phone+47 55 51 88 20
E-mailtstromme@fhs.mil.no

Commander Strømmen has served in the Royal Norwegian Navy since 1997. Since 2016 he has been a senior lecturer and researcher in naval operations at the Royal Norwegian Naval Academy (RNoNA). He is a graduate from the RNoNA and has concluded a wide variety of Norwegian, UK and US courses in naval operations, operational planning, and naval tactics. Strømmen holds a MA in history from the University of Bergen and has from September 2019 been working on his PhD in seapower theory.

Strømmen has 15 years of operational experience; serving on missile torpedo boats, frigates, and in NATOs standing maritime group one (SNMG1) as staff communications officer and senior battle watch captain. His last position before joining RNoNA was as N3 in the Norwegian Navy for 3 years.

FIELDS OF INTEREST

 • Strategy and operational art
 • Naval operations
 • Force planning
 • Military and naval history (especially Scandinavian naval history)
 • Military and seapower theory
 • History in general


Books/reports/dissertations

 • Speller, Ian, Robert McCabe, Deborah Sanders and Tor Ivar Strømmen. 2019. Europe, Small Navies and Maritime Security: Balancing Traditional Roles and Emergent Threats in the 21st Century. Routledge.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2019. Sjøforsvaret mot 2040: Eit forslag til framtidig styrkestruktur for Sjøforsvaret. Report, Prosjekt Sjømakt 2040, Forsvarets høgskule/Sjøkrigsskulen.
 • Espevik, Roar and Tor Ivar Strømmen, eds. 2017. Sjømakt og sjømilitær utdanning. Bergen: Sjøkrigsskolen.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. "Ei historisk-strategisk analyse av skandinavisk sjømakt, 1522-1814". Master’s thesis, Universitetet i Bergen.
 • Strømmen, Tor Ivar and Ståle Ulriksen. 2015. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Oslo: Forsvarsstaben.

Parts of books/reports

 • Strømmen, Tor Ivar. 2019. "Bulwark and balancing act". In Europe, Small Navies and Maritime Security: Balancing Traditional Roles and Emergent Threats in the 21st Century, edited by Ian Speller, Robert McCabe, Deborah Sanders and Tor Ivar Strømmen. Routledge.

Non-refereed articles

 • Strømmen, Tor Ivar. 2019. Sjøkrigen sine krav - angrip effektivt først! Dogwatch 2019 (1): 6–8.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2019. Spredning på flere flybaser ikke en løsning. Artikkel av Dag Tangen Olsen basert på mine innlegg i eit debattforum. Norges Forsvar (2): 14–15.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2017. Ein strategi på leirføter. Necesse 2 (2): 14–33.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. "Kystforsvar og forsvar av Noreg". Offisersbladet (6): 54–57.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2016. "Kystsonen sentral for forsvar av Noreg". Norges Forsvar (4): 36–39.
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Strømmen, Tor Ivar. 2020. Forsvarsplanlegging for fortida. NordNorsk debatt, 19 February.
 • Strømmen, Tor Ivar. 2019. For Sjøforsvarets tarv og utvikling. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.
Published 19 November 2019 08:55.. Last updated 05 December 2019 16:51.