Heier, Tormod
DepartmentNorwegian Defence University College
PositionAssistent Professor
E-mailtheier@fhs.mil.no

​Heier (b. 1968) works at NDUC/The Norwegian Defence Command and Staff College.

Books/reports/dissertations

 • Heier, Tormod. 2019. Et farligere Norge. Fagbokforlaget.
 • Tvedt, Terje, Rune Ottosen and Tormod Heier, eds. 2019. Libya: Krigens uutholdelige letthet. Cappelen Damm Akademisk.
 • Heuser, Beatrice, Tormod Heier and Guillaume Lasconjarias, eds. 2018. Military exercises: Political messaging and strategic impact. NATO Defence College.
 • Heier, Tormod, ed. 2017. Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Fagbokforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland and Tormod Heier, eds. 2016. Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod and Anders Olav Kjølberg. 2015. Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, eds. 2014. Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Universitetsforlaget.
 • Bøe-Hansen, Ola, Tormod Heier and Janne Haaland Matlary, eds. 2013. Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Ola Bøe-Hansen and Janne Haaland Matlary, eds. 2013. Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod and Anders Olav Kjølberg, eds. 2013. Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, ed. 2011. Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod. 2006. Influence and marginalisation: Norway's adaptation to US transformation efforts in NATO,1998-2004. Doctoral dissertation, Unipub forlag.
 • Heier, Tormod. 1999. Forsvaret etter den kalde krigen: En militærplitisk analyse av invasjonsforsvaret og verneplikten. Master’s thesis, Universitetet i Oslo.
Full list

Parts of books/reports

 • Heier, Tormod. 2019. "Britains joint expeditionary force : a force of friends?" In The United Kingdom’s Defence After Brexit: Britain’s Alliances, Coalitions, and Partnerships, edited by Janne Haaland Matlary and Robert Johnson, 189–215. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod. 2019. "Hadde norske myndigheter kontroll i Libya-krigen?" In Libya: Krigens uutholdelige letthet, edited by Terje Tvedt, Rune Ottosen and Tormod Heier, 71–91. Cappelen Damm Akademisk.
 • Heier, Tormod. 2019. "Is affective oversight possible? The rising influence of Norway`s intelligence service". In Intelligence oversight in the twenty-first century: Accountability in a changing world, edited by Njord Wegge and Ian Leigh, 43–57. Routledge.
 • Heier, Tormod. 2018. "Conclusions". In Military exercises: Political messaging and strategic impact, edited by Beatrice Heuser, Tormod Heier and Guillaume Lasconjarias, 353–365. NATO Defence College.
 • Heier, Tormod. 2018. "Military samhandling - formal and informal behaviour in Norway`s armed forces". In Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, edited by Glenn-Egil Torgersen, 301–319. Cappelen Damm Akademisk.
 • Heier, Tormod. 2018. "Towards a new robust defence? Norway's exercises on NATO's Northern Flank, 2008-2017". In Military exercises: Political messaging and strategic impact, edited by Beatrice Heuser, Tormod Heier and Guillaume Lasconjarias, 163–185. NATO Defence College.
 • Heier, Tormod. 2017. "Kan Forsvaret bli en moderne kompetanseorganisasjon?" In Kompetanseforvaltning i Forsvaret, edited by Tormod Heier, 85–107. Fagbokforlaget.
 • Heier, Tormod. 2016. "The logic of asymmetry: Russia's approach towards NATO". In Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, edited by Janne Haaland Matlary and Tormod Heier, 265–287. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod and Janne Haaland Matlary. 2016. "Introduction". In Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, edited by Janne Haaland Matlary and Tormod Heier, 3–15. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod. 2015. "Et innblikk i russisk tenkning". In Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg, 41–56. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2015. "Hva fremmer og hva hemmer Forsvarets læringsevne?" In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 163–176. Fagbokforlaget.
 • Heier, Tormod. 2015. "Læring i risikosamfunnet." In Pedagogikk for det uforutsette, edited by Glenn Egil Torgersen, 89–98. Fagbokforlaget.
 • Kjølberg, Anders Olav and Tormod Heier. 2015. "Ny usikkerhet - nye konsekvenser". In Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg, 177–187. Universitetsforlaget.
 • Kjølberg, Anders Olav and Tormod Heier. 2015. "Russland og Norge i en ny tid". In Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg, 9–24. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2014. "Hva er internasjonale operasjoner?" In Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, edited by Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, 22–33. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2014. "Hvordan påvirker internasjonale operasjoner Forsvaret?" In Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, edited by Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, 225–236. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod and Hans Kristian Helseth. 2014. "Sjøforsvaret i internasjonale operasjoner". In Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, edited by Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, 169–178. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg. 2014. "Norge i internasjonale operasjoner". In Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, edited by Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt and Anders Olav Kjølberg, 13–18. Universitetsforlaget.
 • Høiback, Harald and Tormod Heier. 2014. "Strategy and Domestic Friction: The Case of Norway". In Alike or different? Scandinavian approaches to military interventions, edited by Håkan Edström and Dennis Gyllenspore, 126–156. Santérus Academic Press Sweden.
 • Heier, Tormod. 2013. "Mellom beroligelse og avskrekking: Forsvarets krisehåndtering". In Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2013. "Norsk krisehåndtering - et spørsmål om sivil kontroll?" In Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2013. "Politisk styring og nasjonal kontroll: Norges deltakelse i kirgen mot Libya". In Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, edited by Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen and Janne Haaland Matlary. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Ola Bøe-Hansen and Janne Haaland Matlary. 2013. "Innledning". In Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, edited by Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen and Janne Haaland Matlary. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod and Anders Olav Kjølberg. 2013. "Innledning". In Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, edited by Tormod Heier and Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2011. "Norsk militærmakt i endring". In Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, edited by Tormod Heier. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod. 2010. "Mangfold som politisk prosjekt i Forsvaret". In Uniformitet eller mangfold? Norsk militærprofesjon i endring, edited by Nils Terje Lunde, Håkan Edström and Janne Haaland Matlary. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod. 2010. "Stabiliseringsoppdrag i Afghanistan: En militær gjøkunge?" In Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner, edited by Tore Nyhamar. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod and Robert Mood. 2007. ""Leuge vegvalg" i et moderne Forsvar". In Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany & Jørgen W. Eriksen, edited by Anders McD Sookermany and Jørgen Weidemann Eriksen. Oslo: Gan forlag.
Full list

Peer-reviewed articles

 • Heier, Tormod. 2018. Avoiding war : how should Northern Europe respond to the US-Russian rivalry? Arctic Review on Law and Politics 9 : 267–286.
 • Heier, Tormod. 2018. Norsk Russlandpolitikk og norsk alliansepolitikk - to uforenlige størrelser? Vardøger (37): 114–140.
 • Heier, Tormod. 2017. "Drømmen om Amerika" - en selvoppfyllende profeti. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier 75 (1): 13–20.
 • Heier, Tormod. 2015. "Conventional Forces on Unconventional Battlefields. Is Military Education “On Track”?" Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (3): 6–20.
 • Heier, Tormod. 2015. Is ‘out of area’ also ‘out of control’? Small states in large operations. RUSI Journal 160 (1): 58–66.
 • Heier, Tormod. 2014. "Fremtidskrigen - en kamp på tre fronter". Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 218 (2): 86–89.
 • Heier, Tormod. 1997. The Norwegian Army: A viable tool for the 21st Century? Report (587).
Full list

Non-refereed articles

 • Heier, Tormod. 2019. God alliert eller nyttig idiot? Norges umulige dilemma. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål 127 (2): 114–227.
 • Heier, Tormod. 2018. Forsvaret trenger ikke mer penger, bare mer styring. Pro Patria (3): 38–41.
 • Heier, Tormod. 2018. Fremtidens operative og taktiske konsept. Vårt försvar (3): 16–18.
 • Heier, Tormod. 2018. Sikring av IKT og digital informasjon - Norges nye førstelinjeforsvar. Prosjektledelse (3).
 • Heier, Tormod. 2018. "Svekket på hjemmebane". Forsvarets forum .
Full list

Op-eds/comments/blog posts

 • Heier, Tormod. 2019. En farlig balansegang. Forsvarets forum.
 • Heier, Tormod. 2019. Forsvarssjefens fagmilitære råd. Den norske atlanterhavskomite, Ukens analyse.
 • Heier, Tormod. 2019. Maktkampen om Forsvarets utvikling. Utsyn.
 • Heier, Tormod. 2019. Svalbard i en ny kald krig? High North News.
 • Heier, Tormod. 2019. USAs tilbaketrekking fra Syria: et urovekkende signal. Forsvarets forum.
 • Heier, Tormod. 2019. Utenfor kontroll. Klassekampens Bokmagasin, 09 November.
 • Heier, Tormod. 2018. Hva slags nordisk samarbeid? Klassekampen, 03 October.
 • Heier, Tormod. 2018. Ny kold krig - Marie Krarup taler med 17 eksperter fra øst og vest. Nordisk Østforum.
 • Ottosen, Rune and Tormod Heier. 2018. Misforstått hemmelighold. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 29 January.
 • Heier, Tormod. 2017. "Balansegang på slakk line". Agenda Magasin, 31 May.
 • Heier, Tormod. 2017. Hva truer Norge? Dagens næringsliv, 14 January.
 • Heier, Tormod. 2016. "Konservatisme i åndenød". Minervanett, 06 January.
 • Heier, Tormod. 2016. Libya-krigen må granskes. Dagbladet, 27 September.
 • Heier, Tormod. 2016. Noen vanskelige valg i Syria. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19 May.
 • Heier, Tormod. 2016. Sikkerhetspolitisk selvsensur. Klassekampen, 17 November.
 • Heier, Tormod. 2016. Stol på koalisjonen? Klassekampen, 11 May.
 • Heier, Tormod. 2016. Uavhengighet og lojalitet. Klassekampen, 30 November.
 • Heier, Tormod. 2015. Angrep er blitt beste forsvar. Dagens næringsliv, 04 June.
 • Heier, Tormod. 2015. "Military Thinking in the 21st century". Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Heier, Tormod. 2015. Military thinking in the 21st century. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Heier, Tormod. 2015. Russland, vesten og spillereglene. Dagens næringsliv, 07 April.
 • Heier, Tormod. 2014. Hva har vi lært av 20 år i krig? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27 May.
 • Heier, Tormod. 2014. "Konservatisme i åndenød". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 29 December.
 • Heier, Tormod. 2009. "Israels militære avmakt". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 26 January.
 • Heier, Tormod. 1996. Legg ned NATO fremfor en utvidelse østover. Forsvarets forum.
Full list
Published 20 November 2019 15:26.. Last updated 21 November 2019 11:35.