Forsvarets høgskole

Vi består av fem utdanningsavdelinger: Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen. I tillegg har vi to forskningsinstitutter: Institutt for militær ledelse og operasjoner og Institutt for forsvarsstudier.

ER DU PÅ JAKT ETTER OFFISERS- ELLER BEFALSUTDANNING VED FORSVARETS HØGSKOLE? KLIKK HER

 

 

hogskolene_2_defaulthogskolene_779_enkeltemner/hogskolene/Studier og kurs/Studier/Enkeltemner/media/PubImages/Foredrag_lederutviklingsmodell_kalender.jpgKurs og enkeltemnerFHS tilbyr enkeltemner på 15 og 10 studiepoeng til sivilt og militært ansatte i Forsvaret. Foruten akkrediterte studier, utvikler og gjennomfører høgskolen en rekke kompetansehevende kurs, herunder grunnleggende stabsutdanning, lederutviklingskurs, og FN- og NATO-kurs.hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=566
hogskolene_2_defaulthogskolene_965_avdelinger1/hogskolene/studiekatalog-bibliotek/media/PubImages/inne%20boks%203.jpgStudiekatalog og bibliotekEr du student ved Forsvarets høgskole eller på vei til å bli det?hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=568
hogskolene_2_defaulthogskolene_874_konferanse/hogskolene/Arrangementer/media/PubImages/janmayen1.jpgArrangementerEr du interessert i militærmakt, forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk? hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=567
hogskolene_2_defaulthogskolene_69_forskning/hogskolene/forsvarets-hogskole/Forskning/media/PubImages/Natur_FHS.jpgForskning og utviklingForskning og utvikling ved Forsvarets høgskole bidrar til å gi Forsvaret, forsvarssektoren og samfunnet for øvrig relevant kunnskap om og innsikt i, forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål. hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=565
hogskolene_2_defaulthogskolene_105_forsvaretsutdannings/hogskolene/om/media/PubImages/Toppbilde.jpgHva er Forsvarets høgskole?Forsvarets høgskole er én høgskole som består av fem utdanningsavdelinger: Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen og Befalsskolen. I tillegg har vi to forskningsinstitutter: Institutt for militær ledelse og operasjoner og Institutt for forsvarsstudier. hogskolene_2_defaulthttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=569

Publisert 18. mars 2015 08:33.. Sist oppdatert 5. desember 2018 10:43.