Cristin

Alle forskningsresultater fra FHS registreres i Cristin, et nasjonalt system som brukes for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter.

Ansatte registrerer selv sine forskningsresultater og sin formidling i Cristin. ​​​​​Ta kontakt med biblioteket for å bli opprettet som Cristin-bruker.  Brukernavn er vanligvis identisk med oslo.mil-brukernavn. Passord får du hos ditt bibliotek og du kan endre det selv senere. 

HVA SKAL REGISTRERES?​

All vitenskapelig produksjon skal registreres. FHS har også behov for å dokumentere og formidle øvrige FoU-aktiviteter. I ​Retningslinjer for registrering i Cristin ved Forsvarets høgskole​ er det listet opp alle type publikasjoner som skal registreres. 

HVORDAN REGISTRERE EN PUBLIKASJON

  • Logg inn  (velg institusjon: Forsvarets høgskole)
  • ​Velg Forskningsresultater/NVI - Registrer resultat

 Se Cristins brukerveiledning til registrering 

Valg av kategori

Definisjon av kategorier i Cristin​​​

Hva er vitenskapelig?
I følge Rapporteringsinstruksen skal vitenskapelige arbeider være fagfellevurdert  og publisert i en tellende kanal. Se oversikt over tellende publiseringskanaler her.

Er du i tvil om publikasjonen er vitenskapelig? En vitenskapelig publikasjon må: 

  • ​​​​presentere ny innsikt
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • ​være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Eksempler på vitenskapelige tidsskrift: 
RUSI JournalInternasjonal politikkJoint Forces Quarterly​, 

Eksempler på fag- eller populærvitenskapelige​​  tidsskrift og skriftserier: Norsk militært tidsskrift, Forsvarets forum, Pro Patria, Oslo files on defence & security og Militære studier.

Skriftserier registreres som rapport.

Konferansebidrag og faglige presentasjoner
For at et konferansebidrag skal bli regnet som en vitenskapelig må ​det publiseres i et tellende vitenskapelig tidsskrift eller bok. Presentasjoner på fagseminar og konferanser (f.eks. Doktrinekonferansen, Militærmaktseminaret, IFS-seminar) skal registreres som faglig foredrag. 

HUSK Å LASTE ARtikkelen OPP I CrISTIN 
I tilfeller der utgiver godtar egenarkivering bør du laste opp en versjon av artikkelen i Cristin, og den blir deretter overført til Forsvarets høgskoles fulltekstarkiv Brage

Slik laster du opp fulltekst i Cristin  

ADRESSERING - VALG AV TILHØRIGHET 
For at publikasjonen skal krediters Forsvarets høgskole må det komme klart frem i selv publikasjonen at du tilhører/er ansatt ved Forsvarets høgskole. 

Når du registrerer en publikasjon i Cristin sørg for å velge din avdeling ved Forsvarets høgskole som tilhørighet.​ For å endre dette i Cristin, klikk på hus-symbolet til høyre for navnet ditt.

Kontaktperson og superbruker for Cristin ved FHS er Kari Jensen (telefon 55 51 86 16).

Publisert 22. desember 2014 13:51.. Sist oppdatert 29. august 2019 10:01.