Cristin

Alle forskningsresultater fra FHS registreres i Cristin, et nasjonalt system som brukes for registrering og rapportering av forskningsaktiviteter.

Hver ansatt skal selv registrere sin forskningsresultater og sin formidling i Cristin. ​​​​​Ta kontakt med biblioteket for å bli opprettet som Cristin-bruker.  Brukernavn er vanligvis identisk med oslo.mil-brukernavn. Passord får du av biblioteket, og du kan endre det selv senere. 

HVA SKAL REGISTRERES?​

All vitenskapelig produksjon skal registreres. FHS har også behov for å dokumentere og formidle øvrige FoU-aktiviteter. I ​Retningslinjer for registrering i Cristin ved Forsvarets høgskole​ er det listet opp alle type publikasjoner som skal registreres. 

HVORDAN REGISTRERE EN PUBLIKASJON

  • Logg inn   (velg institusjon: Forsvaret)
  • ​Velg Forskningsresultater/NVI - Registrer resultat

 Se Cristins brukerveiledning til registrering 

Valg av kategori

Definisjon av kategorier i Cristin​​​

Hva er vitenskapelig?
I følge Rapporteringsinstruksen er vitenskapelige arbeider fagfellevurdert og publisert i en tellende kanal. Se oversikt over tellende publiseringskanaler her.

Er du i tvil om publikasjonen er vitenskapelig? En vitenskapelig publikasjon må: 

  • ​​​​presentere ny innsikt
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • ​være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Eksempler på vitenskapelige tidsskrift: 
RUSI JournalInternasjonal politikkJoint Forces Quarterly​, 

Eksempler på fag- eller populærvitenskapelige​​  tidsskrift og skriftserier: Norsk militært tidsskrift, Forsvarets forum, Pro Patria, Oslo files on defence & security og Militære studier.

Skriftserier registreres som rapport.

Konferansebidrag og faglige presentasjoner
For at et konferansebidrag skal bli regnet som en vitenskapelig må ​det publiseres i et tellende vitenskapelig tidsskrift eller bok. 

Presentasjoner på fagseminar og konferanser (f.eks. Doktrinekonferansen, Militærmaktseminaret, IFS-seminar) skal registreres som faglig foredrag. 

ADRESSERING - VALG AV TILHØRIGHET

For at publikasjonen skal krediteres Forsvarets høgskole må det komme klart frem i selve publikasjonen at du tilhører/er ansatt ved Forsvarets høgskole.

Når du registrerer en publikasjon i Cristin sørg for å velge din avdeling ved Forsvarets høgskole som tilhørighet.​ For å endre dette i Cristin, klikk på hus-symbolet til høyre for navnet ditt.

HUSK å LasTE OPP FULLTEKST​
Hvis publikasjon er tilgjengelig i fulltekst bør du lenke inn lenke i Cristin. Velg 'registrer supplerende informasjon' og skriv inn nettadresse eller DOI i feltet for fulltekst. 

I de tilfeller der utgiver godtar egenarkivering bør en pdf av publikasjonen legges inn i Cristin, for import til Brage, som er høgskolens fulltekstarkiv. 

Kontaktperson og superbruker for Cristin ved FHS: Nina Eskild Riege, telefon: 23095725/24

Publisert 22. desember 2014 13:51.. Sist oppdatert 19. oktober 2017 09:52.