Databaser

FHS abonnerer på en rekke databaser hvor du finner tidsskriftsartikler i fulltekst, sikkerhetspolitiske analyser, militære budsjetter, juridiske kilder m.m. Oversikten over databasene er inndelt etter fagområde og type.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De fleste databasene er kun tilgjengelig på FHSs nettverk. 
For tilgang hjemmefra - logg på med VPN​​.​ 

 

 

 

Militære studier og utenrikspolitikkMilitære studier og utenrikspolitikk<p>​​​​​​​​<a href="http://www.ciaonet.org/" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">CIAO : Colombia international affairs online</strong></a><strong style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;">* <br></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Forskning</span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"> om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konfera</span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">n</span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">ser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.<br></span><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><br><a href="http://www.tandfonline.com/toc/tmib20/current" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">The Military Balance*</a><br></strong><span style="font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Ove</span><span style="font-size:16px;"><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif">rsikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 70 land. </font></span></p><p><span style="font-size:16px;"><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif"><strong></strong><strong><a href="https://acd.iiss.org/member/default.aspx" target="_blank">Armed Conflict Database*</a><br></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">Oversikt over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnsstoff.</span></font></span></p><p><span style="font-size:16px;"><font color="#333333" face="proximanova, arial, helvetica, sans-serif"></font><a href="https://milbalplus.iiss.org/member/default.aspx" target="_blank"><strong>Military Balance Plus*</strong></a><br><span style="color:#333333;font-family:"palatino roman", georgia, serif;font-size:18px;background-color:#ffffff;">Assessment of the military capabilities and defence economics of 171 countries worldwide.</span><br></span><span style="font-size:1rem;background:transparent;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;text-decoration-line:underline;transition:all 0.3s ease 0s;"><br><a href="http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth" style="box-sizing:content-box;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><strong>Military and government​</strong></a></span><strong style="font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;box-sizing:content-box;"><strong>* </strong><br></strong><span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.luftkrigsskolen.no/biblioteket/Portals/0/Offentlige.pdf" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">Offentlige dokumentene som angår Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. ​</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Oversikten er utarbeidet av Luftkrigsskolen<br style="box-sizing:content-box;">​<br style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><a href="http://www.ogel.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">OGEL</a>*<a href="http://www.ogel.org/"></a></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL).<br style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"><a href="https://worldview.stratfor.com/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">STRATFOR</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">* </strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">​Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.<br style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"><a href="http://www.tandfonline.com/loi/tssu20" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">Strategic Survey</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;">* </strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies Strategic (IISS).<br style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;"><br style="box-sizing:content-box;"></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;"><a target="_blank" href="https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/view/action/uresolver.do?operation=resolveService&package_service_id=698200980002275&institutionId=2275&customerId=2200" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">SIPRI yearb​ook *​</a></strong></span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Statistikk over blant annet væpnede konflikter, internasjonal sikkerhet, og <span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">opprustning og ​</span><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​nedrustning.</span><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><br></strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​<br></span></div><div style="box-sizing:content-box;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><a href="http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/" style="box-sizing:content-box;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">Uppsala Conflict Database Program</a></strong><br style="box-sizing:content-box;"><font color="#333333">Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.​</font><font color="#333333">​</font></div>
Samfunnsfag og historieSamfunnsfag og historie<p>​<strong style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;">​​​​<a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=aph">Academic Search Complete*</a><br></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder: de fleste er samfunnsvitenskapelige. Embargo (ikke tilgang til nyeste årgang) på mange av tidsskriftene, se derfor også E-journals for nyeste årgang.</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a target="_blank" href="http://www.doaj.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">DOAJ - Directory of Open Access Journals</strong></a> <br style="box-sizing:content-box;">​Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.<br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.jstor.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">JSTOR</a></strong>* <br style="box-sizing:content-box;">Arkiv for en mengde tidsskrifter innen humaniora og samfunnsvitenskap.</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.idunn.no/dispatcher/forside?marketplaceId=2000" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">Idunn</a>*</strong><br style="box-sizing:content-box;">Norske tidsskriftartikler i fulltekst. Blant annet Internasjonal politikk og Historisk tidsskrift.</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"><strong></strong><strong style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><a href="http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=mth" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">Military and government​​​​</a>*</strong><br style="box-sizing:content-box;">Artikler </span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">i fullte</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">kst fra 30</span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">0 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.​</span><br style="box-sizing:content-box;"></p><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-weight:400;"><a target="_blank" href="http://www.nb.no/baser/norart/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">Norart (norske tidsskriftartikler)</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Referanser til artikler. Ikke fulltekst.</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-weight:400;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.ogel.org/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:all 0.3s ease 0s;background:transparent;">OGEL</a></strong><strong style="box-sizing:content-box;">* <br style="box-sizing:content-box;"></strong>Oil, Gas and Energy Law Intelligence Service (OGEL).<br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-weight:400;"><a href="https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp">IEEE*</a><br>Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. <br><br><br></p></strong>
AviserAviser<p>​<strong style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;">​​​​<a href="https://web.retriever-info.com/services/archive.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:all 0.3s ease 0s;outline:none 0px;font-size:1rem;line-height:1.625;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;">Atekst</a></strong><strong style="color:inherit;box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;background-color:transparent;"> *<br></strong><span style="font-size:1rem;">Alle avisartikler i de fleste norske aviser. Dagens utgave og arkivtilgang flere tiår tilbake. Du kan søke i alt innhold i bestemte aviser og tidsperioder.​​</span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;display:inline !important;"><a href="http://www.pressreader.com/" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>Pres</strong><strong></strong><strong>s Reader*</strong></a></p><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;font-weight:400;">5000 aviser fra hele verden. ​​​​Med appen «PressReader» kan du nå lese aviser fra mer enn 100 land på nettbrett, smarttelefon eller pc. Velg mellom over 2700 aviser og 1800 tidsskrifter på 60 forskjellige språk.​​</p></strong><p class="forsvaretElement-p"><strong>​<a href="https://www.nb.no/search?mediatype=aviser" target="_blank">Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser</a></strong><br>Digitaliserte norske aviser fra 1763 til i dag. ​Les mer om tilbudet på <a href="https://www.nb.no/samlingen/aviser/" target="_blank">Nasjonalbibliotekets sider</a>.<br></p><p class="forsvaretElement-p"><a href="http://www.sueddeutsche.de/" target="_blank">Süddeutsche Zeitung</a>*<br>​​​​Tilgang når man sitter på Forsvarets høgskoles nettverk.​<br>​<br><a href="http://www.tol.org/client/" target="_blank">Transitions Online</a>*<br>Nettbasert tidsskrift og arkiv med nyheter og stoff fra Øst-Europa, sentral-Asia og det tidligere Sovjetunionen.​​<br><br><br><br><br></p>
E-bøkerE-bøker<p>​<a href="http://www.oria.no/" style="font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;line-height:1.44444;text-transform:uppercase;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;background:transparent;">SØK ETTER E-BØKER I ORIA</a><span style="color:#333333;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;font-weight:bold;line-height:1.44444;text-transform:uppercase;background-color:#ffffff;"> </span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><div style="box-sizing:content-box;"><div aria-labelledby="ctl00_PlaceHolderMain_ctl04_PublishingPageContentField_label" style="box-sizing:content-box;margin:0px;padding:0px;border:0px none;outline:none 0px;vertical-align:baseline;display:inline;background:none 0% 0% repeat scroll transparent;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Du kan velge å søke slik at du kun ser <a href="http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Advanced&ct=AdvancedSearch&dscnt=0&dstmp=1432898816492&vid=FHS" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">e-bøker tilgjengelig ved Forsvarets høgskole</a><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;">Våre e-bøker kommer fra forskjellige leverandører. Låne- og lesemulighetene vil derfor variere litt. ​<span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Du får tilgang til e-bøkene når du er på Forsvarets høgskoles nett (eller </span><a href="/hogskolene/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=cf67abe8-e52d-45b2-8b06-16914460e058&TermSetId=257d17c3-f724-4b8b-84ee-e4ae744193dd&TermId=7ceea7fd-6e66-4aef-97d2-cfb724a0bf4b" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;font-size:1rem;line-height:1.625;background:transparent;">via vpn</a><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">).</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=nlebk" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">E-bøker fra Ebsco</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> <br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;"></span><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Du kan lagre og skrive ut opp til 60 sider av en bok. For å laste ned en e-bok offline kreves <a href="http://www.adobe.com/no/solutions/ebook/digital-editions/download.html">Adobe Digital Editions </a>. For hjelp til innstallering av programmet, kan du kontakte IKT-luka i bygg 10. Du må også opprette en personlig bruker i Ebsco. Mange av bøkene kan kun leses av én person om gangen. Hvis du ikke får tilgang: prøv igjen litt senere.</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a href="https://www.dawsonera.com/search?q=&sType=ALL&searchFrom=0&sortBy=0&eBookCatalogueSearch=true" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">E-bøker fra Dawson</a><br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;line-height:1.625;color:inherit;background-color:transparent;">Bøkene kan lastes ned og leses offline. For å skrive ut fra bøkene må man opprette en personlig bruker. Flere personer kan lese samme bok samtidig.</span></p></div></div></div>
Kinesiske kilderKinesiske kilder<p>​​<a href="http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFD" style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;outline:none;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">CNKI: China academic journals</strong></a><strong style="color:inherit;font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;background-color:transparent;"> </strong><span style="color:inherit;font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:transparent;">*<br></span><span style="color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m. </span><strong style="color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.625;box-sizing:content-box;background-color:transparent;"> <span style="font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">​​</span><span style="font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">FHS </span><span style="font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:transparent;">har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned </span><a target="_blank" href="http://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=5508&fileID=5521" style="font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">Adobe Reader Asian and Extended Language</a><span style="font-size:1rem;font-weight:400;line-height:1.625;color:inherit;box-sizing:content-box;background-color:transparent;"> pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn.​</span><br></strong></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><a target="_blank" href="http://dlib.eastview.com/browse/publication/18406" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;outline:0px;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">Eastview - Current digest of the Chinese Press</strong></a><strong style="box-sizing:content-box;"> *</strong></div><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"></span><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"></strong></div><strong style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"></span><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig.</div>
Offentlig informasjon og juridiske kilderOffentlig informasjon og juridiske kilder<p>​<strong style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.lovdata.no/info/lovdata.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;outline:none;background:transparent;">Lovdata </a><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.85);"><br></span></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Gratisversjon. Inneholder lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. </span></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://lovdata.no/pro/auth/login"><strong>Lovata Pro</strong></a><br>Utvidet ekspertversjon for ansatte ved FHS. Egen profil må opprettes. Profilen gir mulighet for varsling om endring i lovverket og nye rettsavgjørelser. Kontakt biblioteket for å få passord og brukernavn slik at du kan opprette en personlig profil. </span></p><p><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"></span><strong style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://www.regjeringen.no/nb/dok.html?id=439279" style="box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;background:transparent;">Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no</a><br><span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;">NOUer, proposisjoner og meld</span><span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;">inger til Stortinget, rundskriv, høringer m.</span><span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;font-weight:400;">m.</span><br></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">Stortinget - saker og publikasjoner</a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Søk i blant annet alle <a target="_blank" href="https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Stortingsforhandlinger/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">stortingsforhandlinger fra 1814-2001</a></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a target="_blank" href="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Dokumenter%20fra%20regjering%20og%20storting%201900-2013.pdf" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">Offentlige dokumentene som angår Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk</strong></a> - oversikt utarbeidet av Luftkrigsskolen<span style="box-sizing:content-box;"> </span></p>
Ordbøker og oppslagsverkOrdbøker og oppslagsverk<p><a href="http://ordbok.uib.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:0.3s;outline:0px;"><strong>Bokmåls- og Nynorskordboka</strong></a><span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;line-height:inherit;background-color:transparent;"> ​</span></p><p><strong style="background:transparent;color:#877040;text-decoration-line:underline;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;line-height:26px;box-sizing:content-box;transition:0.3s;">​<a target="_blank" href="http://www.ordnett.no/ordbok.html" style="color:#877040;line-height:26px;box-sizing:content-box;transition:0.3s;background:transparent;">Ordnett</a>*  </strong><span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">(Anbefales) </span><span style="background-color:#ffffff;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"> <br></span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">Ord</span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">b</span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">ø</span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">ker</span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;"> på nett: norsk</span><span style="font-size:16px;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;color:#333333;background-color:#ffffff;">, engelsk, fransk, russisk, tysk, spansk og italiensk </span></p><p>​<strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;outline:none;background:transparent;"><a target="_blank" href="https://www.britannica.com/" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;outline:none;background:transparent;">Encyclopædia Britannica online</a> *<a target="_blank" href="https://www.britannica.com/"></a></strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a target="_blank" href="https://www.merriam-webster.com/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">Merriam-Webster Collegiate Dictionary</strong> *</a><br style="box-sizing:content-box;">Engelsk ordbok som gir amerikansk uttale i lydformat<br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://snl.no/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">Store norske leksikon</a></strong><br style="box-sizing:content-box;">Norges eneste fagleksikon på nett<br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;text-decoration:underline;"><a href="https://www.nb.no/items/1361fab48c06e96d5c59ba0e0d765703?page=0&searchText=norsk%20engelsk%20milit%C3%A6r%20ordbok"><strong>Norsk-e</strong><strong>ngelsk militær ordbok</strong></a><br></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><a href="https://www.nb.no/items/b423d4b9cae7f15c3d2383429e7fed20?page=0&searchText=norsk%20engelsk%20milit%C3%A6r%20ordbok" style="text-decoration:underline;"><strong>Engelsk-norsk militær ordbok</strong></a><br></p>
Russiske kilder Russiske kilder <p>​<a href="http://dlib.eastview.com/search/simple">​​Eastview</a><br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">.</span></p><p><a href="http://dlib.eastview.com/browse/udb/5">Eastview Governmental Publications​</a><br>Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonrådet.​</p>
Psykologi og ledelsePsykologi og ledelse<p>​<strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:#877040;transition:0.3s;outline:0px;background-image:initial;background-attachment:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:initial;background-position:initial;background-repeat:initial;">​​<a href="http://www.helsebiblioteket.no/" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;box-sizing:content-box;color:#877040;outline:0px;background:transparent;">Helsebiblioteket</a><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.85);"><br></span></strong><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Databaser og tidsskriftsartikler innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:26px;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><strong><a href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&custid=s7280988&profile=ehost&defaultdb=pdh&groupid=main">PsycAR​TICLES*​​</a></strong><br>Artikler i fulltekst fra 131 akademiske tidsskrift innen psykologi og ledelse​​.<br></span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><strong style="box-sizing:content-box;"><a target="_blank" href="http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2cuid&profile=ehost&defaultdb=psyh" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;">PsycInfo </a>*</strong><br style="box-sizing:content-box;">Referanser og sammendrag av artikler innen psykologi og relaterte fagfelt. Søker i mange flere tidsskrift og andre kilder enn PsycArticles men gir ikke tilgang til fulltekst. </p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><a href="http://www.pubpsych.eu/" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration:underline;transition:0.3s;background:transparent;"><strong style="box-sizing:content-box;">PubPsych</strong></a><br style="box-sizing:content-box;">Søk etter artikler og referanser til artikler innen flere psykologi-databaser samtidig.</p></div>

Publisert 19. desember 2014 14:23.. Sist oppdatert 26. oktober 2018 08:52.