E-bøker

Biblioteket på FHS kjøper inn e-bøker til lesing på PC eller mobile enheter. E-bøkene er søkbare i Oria, på lik linje med de fysiske bøkene.

SØK ETTER E-BØKER I ORIA 

E-bøkene får du online tilgang til når du er på Forsvarets høgskoles nett (eller via vpn). For nedlasting av e-bøker må du også være på skolens nettverk. FHS kjøper inn e-bøker fra følgende to leverandører:

E-bøker fra Ebsco 
For å laste ned en e-bok offline kreves Adobe Digital Editions . For hjelp til installering av programmet, kan du kontakte IKT-luka i bygg 10. Du må også opprette en personlig bruker i Ebsco. Mange av bøkene kan kun leses av én person om gangen. Hvis du ikke får tilgang: prøv igjen litt senere. Du kan lagre og skrive ut opp til 60 sider av en bok

Publisert 31. oktober 2017 12:54.. Sist oppdatert 13. november 2019 11:00.