EndNote

EndNote hjelper deg med å organisere referanser slik at du kan sette inn siteringer og lage litteraturlister.

EndNote er fritt tilgjengelig for studenter og ansatte ved Forsvarets høgskole. Utskriftsvennlig versjon finner du her.

 

 

INSTALLERING AV ENDNOTEINSTALLERING AV ENDNOTE<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"><span style="box-sizing:content-box;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><br>Dersom du har en eldre versjon av EndNote og skal installere en ny versjon er det viktig å avinstallere den eldre versjonen først. </span></span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"><span style="box-sizing:content-box;font-family:arial, helvetica, sans-serif;"></span></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">F</span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">or brukere som har Windows 10 eller nyere versjon av Windows 7:<br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">I startmenyen går du til </span><em style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;background-color:transparent;color:inherit;">Microsoft System Center</em><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"> og deretter </span><em style="box-sizing:content-box;font-size:1rem;background-color:transparent;color:inherit;">Software Center</em><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"> og søk opp EndNote.</span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">For andre brukere: </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">kjør "Run Advertised Programs". Dette finner du under "Kontrollpanel >Programmer->Run Advertised Programs. </span></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">Trenger du hjelp til installering, <span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">kontakt din lokale IT-avdeling.</span><br style="box-sizing:content-box;"></span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">Ønsker du å installere </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">programmet t</span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">il privat PC eller Mac: kontakt IKT eller </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">biblioteket.  </span></p>
INSTALLERING AV NORSK STILINSTALLERING AV NORSK STIL<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><br>I EndNote kan du velge mellom flere referansestiler. Vi anbefaler en norsk versjon av APA 6th, utarbeidet av HSN. Denne stilen må du selv lagre på din maskin. <br style="box-sizing:content-box;"></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><a href="http://bibliotek.usn.no/last-ned-norske-endnote-stiler/category31450.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:inherit;">Norske APA-stiler </a></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><a href="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Chicago%2016%20Norsk.ens" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;font-size:inherit;">Norsk versjon av Chicago 16</a></li></ul><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;"><strong style="box-sizing:content-box;">Fremgangsmåte for installering: </strong></span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;padding-left:0px;list-style:none;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><span style="box-sizing:content-box;">Klikk på lenken og deretter filen.</span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><span style="box-sizing:content-box;">Filen vil nå åpne seg i EndNote. </span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><span style="box-sizing:content-box;">Velg <em style="box-sizing:content-box;">File</em> - <em style="box-sizing:content-box;">save as</em> og angi navn. Avslutt med <em style="box-sizing:content-box;">Save</em>. </span></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><span style="box-sizing:content-box;"></span>K<span style="box-sizing:content-box;font-size:inherit;color:inherit;background-color:transparent;">ikk deretter</span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;"> på <em style="box-sizing:content-box;">Edit</em>, <em style="box-sizing:content-box;">Output styles</em>, <em style="box-sizing:content-box;">Open Style Manager</em>, og huk av for ønsket stil. </span></li></ul></div>
FINNE OG STARTE ENDNOTEFINNE OG STARTE ENDNOTE<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><br>Programmet finner du på <strong style="box-sizing:content-box;">Start menyen</strong>. Første gang du åpner EndNote velger du <strong style="box-sizing:content-box;">Create a new library</strong>. Lagre filen på ditt hjemmeområde. Biblioteket får automatisk navnet <strong style="box-sizing:content-box;">My EndNote Library</strong>. Avbryt forespørselen om EndNote Online.</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Vi anbefaler å ha <strong style="box-sizing:content-box;">kun </strong><strong style="box-sizing:content-box;">ett</strong><strong style="box-sizing:content-box;"> </strong><strong style="box-sizing:content-box;">bibliotek</strong>. Slik slipper du å registrere samme referanse flere ganger, og å lete gjennom flere bibliotek for å finne igjen referanser.<br style="box-sizing:content-box;"></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;">NB!</strong> Når du bruker EndNote til å håndtere referanser og henvisninger i et dokument, må du alltid gjøre eventuelle endringer i EndNote - ikke i Word. Du kan endre eller slette ved å høyreklikke på referansen eller siteringen i dokumentet. Du kan altså ikke kombinere bruk av EndNote med manuell innskriving av referanser/referansedetaljer i teksten.<br></p>
VALG AV REFERANSESTILVALG AV REFERANSESTIL<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><br>EndNote har flere forhåndslagrede stiler; APA 6th, Chicago, Harvard osv. Hvis du ønsker en norsk versjon av APA må du <strong style="box-sizing:content-box;">laste ned stilen</strong> som en egen fil. Se Universitet i Sørøst Norge sine nettsider for forslag til <a href="http://bibliotek.usn.no/oppgaveskriving/endnote/last-ned-norske-endnote-stiler/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">norsk stil og fremgangsmåte for riktig lagring av filen</a>.</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Det er viktig at filen blir lagret på riktig sted. Ved nedlasting skal den automatisk legges i mappa Styles under mappa EndNote. Eventuelt lager du selv en Styles-mappe under EndNote-mappen og lagrer filen der. <br style="box-sizing:content-box;">Eks: Mine ​dokumenter\EndNote\Styles\Norskstil.</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">For korrekte referanser i Word må du huske å <strong style="box-sizing:content-box;">velge riktig stil i​ Word</strong>.<br></p>
SKRIVE INN REFERANSER I ENDNOTE​SKRIVE INN REFERANSER I ENDNOTE​<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><br></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span class="image-with-caption" style="box-sizing:content-box;display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/media/PubImages/endnote_ny_referanse.jpg" alt="" style="box-sizing:content-box;border-width:0px;border-style:initial;vertical-align:middle;max-width:100%;width:300px;display:block;margin:5px;" /><span class="caption" style="box-sizing:content-box;background-color:#eeeeee;padding:10px 20px;font-style:italic;display:block;">Ny referanse i Endnote</span></span>Velg <strong style="box-sizing:content-box;">References - New reference</strong>, eller <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">klikk på plusstegnet i knapperaden (hurtigtast Ctrl+N). Før du begynner, må du bestemme hvilken referansetype du skal legge inn. Er det en artikkel, bok, redigert bok osv.? Velg riktig referansetype øverst i referansevinduet, og skriv inn opplysningene i feltene nedover.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><strong style="box-sizing:content-box;">Navn på forfatter</strong> skrives slik: "Beevor, Antony" eller "Smith, John, Jr." Skriv bare ett navn per linje. Bruk enter-tasten etter hver forfatter. Hvis en organisasjon er forfatter, må du huske komma etter navnet slik: "Forsvarets høgskole,".</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><strong style="box-sizing:content-box;">Tittel</strong> skrives uten punktum til slutt. Bruk kolon mellom hoved- og undertittel. EndNote vil legge til store bokstaver i tittelordene hvis stilen du velger krever det.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><strong style="box-sizing:content-box;">Sidetall</strong> skrives slik: "240" eller "120-143" eller "12-14, 36-54".</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><strong style="box-sizing:content-box;">Forlag:</strong> velg kun første navn, hvis flere.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><strong style="box-sizing:content-box;">Sted:</strong> velg kun første, hvis flere.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><strong style="box-sizing:content-box;">Utgave/edition:</strong> 2nd, 3rd, 4th hvis du skriver på engelsk. 2., 3. osv. hvis du skriver på norsk.</li></ul><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Følgende felter er viktige å fylle ut for å få en korrekt litteraturliste:</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Bøker: forfatter, tittel, utgivelsesår, forlag og utgivelsessted.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Artikler: artikkelens tittel, forfatter, år, tidsskriftets navn, volum, nummer og sidetall, (evt <a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">DOI</a>).<br style="box-sizing:content-box;"></li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Nettdokumenter: forfatter/ansvarlig, tittel, publiseringsdato og URL.<br style="box-sizing:content-box;"></li></ul><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Referansen lagres ved å lukke referansevinduet (Ctrl+W). For å endre en referanse du har lagt inn, kan du dobbeltklikke på referansen i hovedvinduet.<br></p>
HENTE INN REFERANSER AUTOMATISKHENTE INN REFERANSER AUTOMATISK<p>​<br><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">De fleste referanser kan hentes automatisk fra søk på internett. En veiledning om hvordan du henter referanser automatisk fra de vanligste basene finner du </span><a href="https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/referansehandtering/referanser-fra-databaser.html" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">her (UiO).</a></p><p><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:transparent;line-height:1.625;">Når du har hentet referansen må du alltid kontrollere at feltene er riktig utfylt. </span><span style="box-sizing:content-box;font-family:proximanovabold, proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:1.125rem;color:#333333;background-color:transparent;text-transform:uppercase;">​​</span><br></p>
HVORDAN BRUKE ENDNOTE SAMMEN MED WORDHVORDAN BRUKE ENDNOTE SAMMEN MED WORD<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><br>Med installasjonen av EndNote har du fått en ekstra verktøylinje i Word. En veiledning til hvordan du bruker EndNote sammen med Word finner du <a href="https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/endnote-og-word/index.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">her (UiO).</a><br style="box-sizing:content-box;"></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;">​EndNote-fanen i Word har forsvunnet<br style="box-sizing:content-box;"></strong>​Gå til Fil - alternativer - tillegg​. Kontroller at Endnote ligger i aktiverte programtillegg. <a href="https://www.ntnu.no/blogger/ub-mh/wp-content/uploads/sites/21/2015/08/endnote_toolbar.pdf" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">Se detaljert manual</a> (utarbeidet ved NTNU).<br></p>
FJERN FELTKODER FØR DU SENDER FRA DEG DOKUMENTETFJERN FELTKODER FØR DU SENDER FRA DEG DOKUMENTET<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><br>Før du sender fra deg dokumentet bør du fjerne feltkoder. Det vil si at du lagrer en kopi som fjerner koblingen mellom Word og EndNote.</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p class="MsoNormal" style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Gå til EndNotes fanekort i Word. <span lang="EN-US" style="box-sizing:content-box;">Velg «Convert citations and bibliography» og deretter «Convert to plain text». </span>Husk å spare på originaldokumentet med EndNote-koblingene også.<br></p>
HURTIGTASTERHURTIGTASTER<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><br>I EndNote</strong><br style="box-sizing:content-box;">Ny referanse: Ctrl+N<br style="box-sizing:content-box;">Endre referanse: Ctrl+E<br style="box-sizing:content-box;">Lukke/lagre referanse: Ctrl+W</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Bruk tab (mellom felter i en referanse) og piltaster (mellom referanser i liste) for å manøvrere i programmet.</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;">Ved bruk av EndNote i Word</strong><br style="box-sizing:content-box;">Sette inn referanse: Alt+7<br style="box-sizing:content-box;">Redigere referanse i teksten (f.eks. for å sette inn sidetall): Alt+6<br style="box-sizing:content-box;">Formatere bibliografi: Alt+3<br style="box-sizing:content-box;">Gå til EndNote når du er i Word (og motsatt): Alt+1</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Finn oversikt over hurtigtaster til EndNote i Word under Verktøy - EndNote - Cite While You Write Preferences - Keyboard.<br></p>
DELE ENDNOTE BIBLIOTEKDELE ENDNOTE BIBLIOTEK<div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;"><br>Compressed Library</strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;">Du kan sende hele eller deler av biblioteket ditt via e-post til samarbeidspartneren. Velg File - Compressed Library.enxl. Velg <em>Create and e-mail</em> for å komprimere og sende biblioteket ditt. Vi anbefaler fremdeles å operere med kun ett bibliotek.<br></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><strong style="box-sizing:content-box;">EndNote Online<br style="box-sizing:content-box;"></strong><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">Hvis du s</span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;line-height:1.625;background-color:transparent;">etter opp en EndNote Online-konto, kan du dele dine bibliotek med andre brukere. En veiledning til hvordan du bruker EndNote Online finner du <a href="https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/endnote-online/index.html" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:transparent;transition:all 0.3s ease 0s;">her.</a></span></p>
SIKKERHETSKOPISIKKERHETSKOPI<p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><br>Det kan være lurt å ta en sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket ditt. Lukk alltid EndNote før du gjør det. <br style="box-sizing:content-box;"></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"></div><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Send biblioteket ditt + den tilhørende .Data til e-posten din.</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">Bruk skytjenester som OneDrive eller lignende.</li></ul><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;background-color:#ffffff;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">Bruk eventuelt Compressed Library som beskrevet over, men velg bare Create. Lagre sikkerhetskopien et sted der den ikke kan forveksles med det EndNote-biblioteket du bruker.</span></p>
HVORDAN LEGGE INN AJPHVORDAN LEGGE INN AJP<p>​<br></p><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;padding-left:0px;list-style:none;color:#333333;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">I teksten refererer man slik: (NATO, 2010)</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;">I litteraturlisten skal det refereres slik:  <span lang="en-GB" style="box-sizing:content-box;">NATO (2010). </span><span lang="en-GB" style="box-sizing:content-box;">AJP-01 (D), Allied joint doctrine</span><span lang="en-GB" style="box-sizing:content-box;">. </span><span lang="da" style="box-sizing:content-box;">Brussel: NATO</span>​</li><li style="box-sizing:content-box;padding-left:70px;line-height:2.5;"><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">I EndNote må AJP l</span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">egges inn som "Book". </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;">Fyll ut feltene Author​, Year, Title, Place published og Publisher.​</span></li></ul><p><br></p>
VEILEDNING TIL APA OG ENDNOTEVEILEDNING TIL APA OG ENDNOTE<p>​<br><a href="http://kildekompasset.no/referansestiler/apa-6th.aspx" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Kildekompasset​ - APA 6 - eksempler</a><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;">​ (utarbeidet ved Universitetet i Agder).</span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"><a href="http://www.avondale.edu.au/Departments/Library/APA-with-Endnote.pdf" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">APA styles guide - with notes for Endnote</a><span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;background-color:#ffffff;"> (utarbeidet ved Avondale Libraries 2015).<br></span><br></p>
OFTE STILTE SPØRSMÅLOFTE STILTE SPØRSMÅL<p>​<br><a href="https://www.ub.uio.no/skrive-publisere/referere/endnote/ofte-stilte-sporsmal/" target="_blank" style="box-sizing:content-box;color:#877040;text-decoration-line:underline;background:#ffffff;transition:all 0.3s ease 0s;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål (UiO).</a><br></p>


Publisert 8. august 2014 10:57.. Sist oppdatert 13. januar 2020 09:09.