Endnote

Endnote hjelper deg med å holde orden på dine referanser, sette inn siteringer og å lage litteraturlister. Studenter og ansatte ved Forsvarets høgskole får gratis tilgang til Endnote.

​​Hva er ENDNOTE?
I EndNote kan du samle, organisere og lagre referanser slik at du kan lage henvisninger og litteraturlister. EndNote er automatisk integrert i Word. Dette betyr at du enkelt kan lage litteraturlister i tekstdokumenter mens du skriver. ​Vi anbefaler masterstudenter å ta i bruk EndNote tidlig i studieløpet.
Kort innføring i EndNote

Hvordan Registrere i endnote?

For at referansene i teksten og litteraturlisten skal bli korrekte må du fylle ut riktig felt i EndNote. Vi anbefaler å bruke eksemplene i Kildekompasset når du skal registrere i EndNote.
Kildekompasset - eksempler på registrering av ulike referansetyper i EndNote

APA styles Guide - with notes for Endnote ​

​Installering av norsk stil

I EndNote kan du velge mellom flere referansestiler. Vi anbefaler en norsk versjon av APA 6 th, utarbeidet av HSN. Denne stilen må du selv lagre på din på din maskin.

Her kan du laste ned norske stiler. 
Lagre filen i Endnote: velg File - save as og angi navn. 

Spør gjerne biblioteket om hjelp. Besøk oss, ring, eller send e-post til bibl@fhs.mil.no​

Publisert 8. august 2014 10:57.. Sist oppdatert 12. september 2017 12:30.