Forskerstøtte - hjelp til publisering

Informasjon om publisering, open access og egenarkivering.

​​Open Access

 I tråd med nasjonale retningslinjer for åpen tilgang har Forsvarets høgskole utarbeidet en OA-policy der ansatte ved FHS oppfordres til å publisere i åpne kanaler. 

Forsvarets høgskoles Open Access policy

Publiseringsfond for open access
Enkelte OA-tidsskrifter krever at forfatteren betaler en såkalt APC-avgift for å få utgitt artikkelen. Forsvarets høgskole har som et prøveprosjekt opprettet et publiseringsfond hvor ansatte kan søke om støtte til å få dekket avgiften.  

For å få støtte til å dekke APC-avgiften må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Artikkelen må være i et rent «gull open access» tidsskrift
  2. Tidsskrift​e​t må være registrert i Directory of Open Access (DOAJ)
  3. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSD's register over publiseringskanaler​

Rutiner for tildeling:
Søknadsskjema (last ned/skjema ligger også i FISbasis) fylles ut og sendes til ibull@mil.no på høgskolens intranett. Søknader behandles fortløpende. 

​F
or nærmere informasjon eller spørsmål, kontakt ditt bibliotek. 

Egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner

Ansatte på FHS oppfordres til å arkivere artikkelen selv høgskolens fulltekstarkiv Brage så rakst som mulig etter publisering. ​Du kan laste opp laste opp artikkelen i forbindelse med registrering i Cristin, eller sende den til biblioteket. Les mer om hvordan egenarkivere via Cristin. Biblioteket avklarer​ om utgiver tillater egenarkivering av publikasjonen. 

Hvilken versjon av artikkelen skal jeg egenarkivere?
Et dokument kan gjøres tilgjengelig i ulike versjoner. 

  • «Preprint» (opprinnelig manus) er manuskriptet som først blir innsendt til et tidsskriftet og som ennå ikke er fagfellevurdert.
  • «Postprint» (siste manusversjon etter fagfellevurdering) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til forlaget for publisering. En postprint vil innholdsmessig være lik som den publiserte versjonen, men uten forlagets formattering.
  • Publisert versjon (utgivers PDF) er den endelige versjonen av artikkelen, med forlagets formattering og sidetall. Enkelte forlag tillater at forfattere ​egenarkiverer denne versjonen.

Postprint versjonen er ofte den som er mest aktuell for egenarkivering (grønn open access), men dersom forlaget tillater det, er det publisert versjon som bør egenarkiveres. Publisert versjon (utgivers PDF) foretrekkes blant annet p.g.a. mulighet for referering.​

​​I en del tilfeller setter forlaget en embargo før de tillater publisering i arkivet. Biblioteket legger eventuelt embargo på artikkelen hvis utgiver krever det.  

Du kan selv sjekke hva utgivere tillater av egenarkivering her: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Hvis du ønsker å publisere artikkelen i forskernettverk må du selv sjekke utgivers betingelser. Se veileder for forskere (fra openaccess.no). 

​​​​Mer om Publiser​ing 
Publiseringskanaler på nivå 1 og 2​Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes (NSD) liste over poenggivende tidsskrift. Nivå 1 gir normal uttelling og dekker 80 prosent av publikasjonene. ​Tidsskrifter på nivå 2 er vurdert av NSD som de mest ledende innen ​sitt fagområde. 

Norsk publiseringsindikator (NPI) 
Ressursside for nominering av tidsskrifter på nivå 1 og 2. 

DOAJ
Oversikt over Open Access-tidsskrifter.

Google scholar metrics
Googles rangering av tidsskrifters innflytelse ('impact'), ved å måle antall siteringer. Se for eksempel topp 20 tidsskrifter innen Militære studier.​

Google scholar
Søk etter artikler og se hvor mange ganger artikkelen har blitt sitert.

Publisert 21. mai 2015 13:47.. Sist oppdatert 11. februar 2020 15:08.