Om bibliotekene ved FHS

Bibliotekene tilbyr tjenester til studenter, kadetter og ansatte ved alle Forsvarets høgskoles avdelinger.

Bibliotekene er åpent for alle, men eksterne må avtale besøk på forhånd.

​​​​​​​​​​​​FHS sine bibliotek dekker fagområdene forsvars-, utenriks-, og sikkerhetspolitikk, sjø-, luft-, og landmakt, psykologi, ledelse, organisasjonsteori, historie, krigens folkerett m.m. Det digitale biblioteket utgjør en stadig større del av samlingen.  

V
i tilbyr veiledning i litteratursøk, referansehåndtering, Endnote, og forskningsregistrering i Cristin. Ta kontakt hvis du ønsker hjelp. ​​

Avdelinger

Informasjon om bibliotektjenester ved FHS sine avdelinger finner du her:

Akershus festning
Telefon: 23 09 57 25
E-post: bibl@fhs.mil.no
Postadresse: Forsvarets høgskoles bibliotek, Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Besøksadresse: Bygg 10, Akershus Festning, Oslo

Krigsskolen
Telefon: 23 09 94 97
E-post: biblioteket.ks@fhs.mil.no 
Postadresse: Krigsskolen Biblioteket, P.b. 42 Linderud, N-0517 Oslo

Luftkrigsskolen
Telefon: 73 99 54 57
E-post: biblioteket.lksk@fhs.mil.no
Postadresse: Luftkrigsskolens bibliotek, Trondheim mil, Postboks 4133, 7450 Trondheim
Besøksadresse: Persauneveien 61

Sjøkrigsskolen
Telefon: 55 51 86 32
E-post: biblioteket.sksk@fhs.mil.no
Besøksadresse: Sjøkrigsskoleveien 32, Laksevåg
Postadresse: Sjøkrigsskolen, biblioteket, P.B. 83, Haakonsvern, 5886 Bergen

Cyberingeniørskolen
Dersom du er kadett ved Cyberingeniørskolen kan du ta kontakt på e-post tilbibl@fhs.mil.no

Utlånstid for bøker

Ordinær utlånstid er 4 uker, men lån kan som regel fornyes. For litteratur som er innlånt fra andre bibliotek, gjelder eierbibliotekets regler for utlån og erstatning. ​

​FORSLAG TIL INNKJØP

Send oss gjerne forslag om innkjøp av bøker, tidsskrifter, ​databaser m.m.  ​​​​

Ansatte

Inger Brøgger Bull - seksjonsleder 
Anders Klette - spesialbibliotekar FHS/CIS
Liv Vikan - hovedbibliotekar - LKSK
Kari Jensen - hovedbibliotekar - SKSK
Birgitte Berge - spesialbibliotekar - SKSK
Rita Hansen - hovedbibliotekar - KS

Publisert 17. april 2015 15:40.. Sist oppdatert 17. august 2020 11:19.