Om biblioteket

Biblioteket tilbyr tjenester til studenter og ansatte ved Forsvarets høgskole. Biblioteket er åpent for alle, men eksterne må avtale besøk på forhånd.

​​​​​​​​​​​​Biblioteket ved FHS/AKF dekker fagområdene forsvars-, utenriks-, og sikkerhetspolitikk, psykologi, ledelse, krigens folkerett m.m. Det digitale biblioteket utgjør en stadig større del av samlingen.  

V
i tilbyr veiledning i litteratursøk, referansehåndtering, Endnote, og forskningsregistrering i Cristin. Ta kontakt hvis du ønsker hjelp. ​​

Bibliotektjenester ved krigsskolene:

Informasjon om bibliotektjenester ved krigsskolene finner du her:
Krigsskolen / Sjøkrigsskolen / Luftkrigsskolen
Merk: Dersom du er kadett ved Cyberingeniørskolen kan du ta kontakt her: bibl@fhs.mil.no

Utlånstid for bøker

Ordinær utlånstid er 4 uker, men lån kan som regel fornyes. For litteratur som er innlånt fra andre bibliotek, gjelder eierbibliotekets regler for utlån og erstatning. ​

​FORSLAG TIL INNKJØP

Send oss gjerne forslag om innkjøp av bøker, tidsskrifter, ​databaser m.m.  ​​​​

Ansatte

Vikan, Liv - Seksjonsleder - AKF
Jamne, Einar Tokvam - Spesialbibliotekar - AKF
Haugum, Gunvor - Hovedbibliotekar - LKSK
Jensen, Kari - Hovedbibliotekar - SKSK
Berge, Birgitte - Spesialbibliotekar - SKSK
Hansen, Rita - Hovedbibliotekar - KS
Johnsen, Morten - Førstekonsulent - KS/CIS

Publisert 17. april 2015 15:40.. Sist oppdatert 28. august 2018 08:20.