Oppgaveskriving

Her finner du hjelp til oppgaveskriving og referanseteknikk.

Referanseteknikk​

Forsvarets høgskole anbefaler studenter å bruke refereransestilen APA for å referere og lage litteraturlister.​ Vi anbefaler å bruke en eller flere av disse veiledningene:


Hjelp til oppgaveskriving

  • Om oppgaveskriving på FHS​ -  Skriftlige arbeider ved stabs- og masterstudiet: hva forventes av oppgavebesvarelser? Om struktur, språk og stil, samt gode råd om hvordan bli bedre til å skrive.
  • Søk og skriv -  omfattende guide til litteratursøk og oppgaveskriving utarbeidet av UiO, UiB, NTNU og HiB.
  • PhD on track - hjelp til stipendiater: hvordan publisere og søke etter litteratur.
  • Råd om skriving - Språkrådets side.
  • Forskningsetisk bibliotek - Informasjon om forskningsetikk mm.​​​

Retningslinjer og forsidemaler​
Utfyllende administrativ informasjon er tilgjengelig for studentene på FHS sin læringsplattform (Its learning). Retningslinjer og mal for masteroppgave må følges. 

Malen er basert på malene ved Univers​itetet i Oslo. Les generelle råd og tips om bruk av malen og hvordan dette fungerer med bruk av Endnote på Universitetet i Oslo sine sider.​ Ved spørsmål, kontakt biblioteket ved FHS.​

Ordbøker
Publisert 24. april 2015 10:50.. Sist oppdatert 4. oktober 2017 14:02.