Cristin og FHS

Cristin er et system for registrering av FoU-aktiviteter. Den enkelte registrerer selv sin forskning, og biblioteket gir brukerstøtte og veiledning.

Forsvarets høgskole registrerer alle forskningsresultater i databasen Cristin: https://app.cristin.no/

All vitenskapelig forskningsaktivitet ved Forsvarets høgskole skal registreres i Cristin. Det er hver enkelt ansatt sitt ansvar å registrere sin aktivitet i Cristin.

Nasjonalt system

Cristin er et nasjonalt system for synliggjøring av forskning. Der finner du opplysninger om vitenskapelige artikler, bøker mm. fra svært mange norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner på universitets- og høgskolenivå. Du finner også informasjon om formidlingsarbeider, som populærvitenskapelige artikler og bøker, aviskronikker, intervjuer mm. Cristin inneholder dessuten informasjon om forskningsprosjekter, avsluttede og pågående.

Cristin brukes for å synliggjøre at vi har en forskningsbasert utdanning, i kontakt med for eksempel Nokut.

Cristin gir faglig ansatte mulighet til å holde en oversikt over sin FoU-produksjon og formidling.

Dette skal registreres: all vitenskapelig produksjon og annen faglig produksjon. Andre kategorier, som forskningsprosjekter og mediebidrag, bør også registreres. Mer utfyllende opplysninger om hva som skal registreres og hvordan finnes på FHS-portalen.

Som hovedregel skal alle formidlingsbidrag også registreres i Cristin. Dette gjelder blant annet:

  • Faglige bidrag til kurs og workshops som ikke er studiepoenggivende.
  • Andre foredrag, offentlige og i lukkede fora.
  • Mediebidrag i kanaler som ikke tilhører norske lokal- og riksmedier (disse rapporteres via Retriever). Dette inkluderer utenlandske aviser/etermedier, nettkanaler (for eksempel YouTube)/blogger og podkaster.

Det er opp til hver enkelt om de vil registrere sine mediebidrag gjennom norske og lokal- og riksmedier. 

SPØRSMÅL & SVAR OM CRISTIN

Ta kontakt med hovedbibliotekar Kari Jensen på Sjøkrigsskolen for å få brukernavn og passord til Cristin. Kontakt Kari på e-post til kjensen@fhs.mil.no, eventuelt på telefon 55 51 86 16. Hun gir blant annet hjelp til registrering, nytt passord, endring av personopplysninger med mer.

Publisert 14. oktober 2019 10:37.. Sist oppdatert 13. januar 2020 09:11.