Databaser, e-bøker og aviser

De som er merket med * er databaser biblioteket abonnerer på og som gir deg tilgang gjennom høgskolens ugraderte nettverk.

AVISER

​​​​Atekst (Retriever)*
Atekst fra Retriever gir tilgang til artikler i de fleste norske papiraviser i fulltekst. Dagens utgave og arkivtilgang flere tiår tilbake. Du kan søke etter tittel, forfatter, eksakt dato eller tidsrom, i en eller flere aviser.​

Aftenposten - eavis

Nasjonalbibliotekets digitaliserte aviser
Digitaliserte norske aviser fra 1763 til i dag. ​Du har tilgang til alt innhold på Forsvarets høgskoles nettverk. Les mer om tilbudet på Nasjonalbibliotekets sider.

Norske, nordiske og internasjonale aviser (onlineaviser)

PressReader*
I PressReader finner du flere tusen aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land. Det er et godt utvalg av engelskspråklige, tyske, franske og russiske aviser. For å laste ned aviser må du logge deg på Forsvarets høgskoles nettverk. Tilgangen til å laste ned aviser varer i 6 dager etter at du har forlatt nettverket, men du kan også koble deg til nettverket hjemmefra​.

På reise? Med appen «PressReader» kan du lese aviser på nettbrett og telefon. ​​Last ned appen fra App Store, Google Play eller Microsoft store.

Süddeutsche Zeitung*

Transitions Online*
Nettbasert tidsskrift og arkiv med nyheter og stoff fra Øst-Europa, sentral-Asia og det tidligere Sovjetunionen.​​

E-BØKER

E-bøker i Oria 
Du kan velge å søke slik at du kun ser e-bøker tilgjengelig ved Forsvarets høgskoleVåre e-bøker kommer fra forskjellige leverandører. Låne- og lesemulighetene vil derfor variere litt. ​Du får tilgang til e-bøkene når du er på Forsvarets høgskoles nett (eller via vpn).

E-bøker fra EBSCO 
Du kan lagre og skrive ut opp til 60 sider av en bok. For å laste ned en e-bok offline kreves Adobe Digital Editions. For hjelp til innstallering av programmet, kan du kontakte din IT-avdeling. Du må opprette en personlig bruker i Ebsco. Mange av bøkene kan kun leses av én person om gangen. Hvis du ikke får tilgang, prøv igjen litt senere.

INGENIØRFAG, TEKNOLOGI OG STATISTIKK/MATEMATIKK


ACM digital libray

Electronic Mathematics Research Journals

IEEE Explore*
Tidsskrifter, konferansepublikasjoner og tekniske standarder i fulltekst fra noen av verdens mest anerkjente publikasjoner innen elektroteknikk, informatikk og elektronikk. 

IET (The Institution of Engineering and Technology)

Internasjonal statistikk

Matheduc (Mathematics Education Database)

KINESISKE KILDER

​​CNKI: China academic journals *
Kinesiske tidsskrifter, aviser, doktorgradsavhandlinger, årbøker og statistikk m.m.  ​​FHS har tilgang til dokumenter publisert i 2013 eller senere. Last ned Adobe Reader Asian and Extended Language pack for å laste ned pdf'er med kinesiske tegn.​

Et utvalg sentrale artikler fra kinesiske aviser. Oppdateres ukentlig.

MILITÆRFAGLIGE- OG FORSVARSRELevante kilder

Academic Search Complete (EBSCO)*
Fulltekstartikler fra tidsskrifter innenfor flere fagområder, blant annet samfunnsvitenskap og militære problemstillinger.

Armed Conflict Survey*
Oversikt og analyser over væpnede konflikter verden over, mye tallmateriale og bakgrunnstoff. Erstatter delvis den nedlagte basen Armed Conflict Database. 

Colombia international affairs online (CIAO)
Forskning om internasjonale forhold. Vitenskapelige arbeider fra universiteter, forskningsinstitusjoner, NGO’er og konferanser. Tidsskrifter, policy briefs, case-studier og bakgrunnsstoff.

Country Studies – Library of Congress

Defense Technical Information Center (DTIC)

EU

Federation of American Scientists

Uavhengig organisasjon som presenterer nyheter og kommentarer om internasjonal forsvars-og sikkerhetspolitikk, med vekt på militær teknologi.

High North Research documents
Forskningsdokumenter om nordområdene innenfor alle fagområder og fra hele verden.

Jane’s Sea Modul *
Her finner du flere databaser fra IHS Jane's. Du har kun tilgang på Sjøkrigsskolen og her har vi tilgang til Fighting Ships, Unmanned Maritime Vehicles, Weapons: Naval, C4ISR & Mission Systems: Maritime og Navy International ​.

NATO

Military Balance*
Oversikt over militære aktiva og forsvarsbudsjetter i 70 land. 

Military Balance Plus*
Assessment of the military capabilities and defence economics of 171 countries worldwide.

Military and government collection​

Artikler i fulltekst fra ca. 300 tidsskrifter med relevans for militære, operative og strategiske problemstillinger.

​Inneholder sikkerhetspolitiske artikler og analyser i fulltekst.

Strategic Survey
Vurdering av sikkerhetssituasjonen i verden. Utgis av International Institute for Strategic Studies Strategic (IISS).

Statistikk over blant annet væpnede konflikter, internasjonal sikkerhet, opprustning og ​​nedrustning.

Uppsala Conflict Database Program
Database med oversikt over væpnede konflikter i verden.​

OFFENTLIGE og JURIDISKE KILDER

Justisdepartementet

Jussportalen.no

Lovdata
Gratisversjon. Inneholder lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, internasjonale regler m.m. 

Lovdata Pro
Utvidet ekspertversjon for ansatte ved FHS. Egen profil må opprettes. Profilen gir mulighet for varsling om endring i lovverket og nye rettsavgjørelser. Kontakt biblioteket for å få passord og brukernavn slik at du kan opprette en personlig profil. 

Norske offentlige dokumenter - regjeringen.no
NOUer, proposisjoner og meldinger til Stortinget, rundskriv, høringer m.m.

Offentlige dokumenter vedrørende Forsvaret og norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk (1900-2013) 

Stortinget - saker og publikasjoner
Søk i blant annet alle stortingsforhandlinger fra 1814-2001 

UDI - udiregelverk.no

United Nations Treaty Collection

ORDBØKER OG OPPSLAGSVERK

Bokhylla.no

Bokmåls- og nynorskordboka ​

CIA - The world factbook 
Fakta om alle verdens nasjoner.

Ordnett*
Ordbøker på nett: norsk, engelsk, fransk, russisk, tysk, spansk og italiensk. 

Encyclopædia Britannica online *

Encyclopedia Britannica online (Britannica Academic) *

Forskningsetisk bibliotek 
Informasjon om forskningsetikk med mer.​​​

Merriam-Webster Collegiate Dictionary *
Engelsk ordbok som gir amerikansk uttale i lydformat (engelsk-engelsk ordbok).

Store norske leksikon
Norges eneste fagleksikon på nett

Norsk-engelsk militær ordbok

Engelsk-norsk militær ordbok

Google boksøk

Hofstede's Cultural Dimensions

Internet Classics Archive

Oxford online* 
Oxford English Dictionary (engelsk-norsk ordbok).

Wikipedia 
Wikipedia er en encyklopedi på mer enn 100 språk, laget av frivillige bidragsytere. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Norsk versjon.

Språkrådet
Råd om skriving av oppgaver.

RUSSISKE KILDER

​​Eastview
Tidsskrifter og aviser på russisk, både militærfaglige og generelle.

Eastview Governmental Publications​
Russiske offentlige publikasjoner m.m., både fra Statsdumaen og Føderasjonrådet.​

PSYKOLOGI OG HELSE

Biomed Central

​​Helsebiblioteket
Databaser og tidsskriftsartikler innen medisin og helsefag, bl.a. psykisk helse. 

PsycAR​TICLES*​​
Artikler i fulltekst fra 131 akademiske tidsskrift innen psykologi og ledelse​​.

Psychology and Behavioral Sciences Collection*

PsycInfo *
Referanser og sammendrag av artikler innen psykologi og relaterte fagfelt. Søker i mange flere tidsskrift og andre kilder enn PsycArticles men gir ikke tilgang til fulltekst. 

PubPsych
Søk etter artikler og samtidig referanser til artikler innen flere psykologi-databaser.

TVERRFAGLIGE KILDER

Air University Library

Bibsys Brage

Cristin

Den norske los
Lenker til alle bind av Kartverkets veiviser til sjøs.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
​Fritt tilgjengelige vitenskapelige artikler i fulltekst.

Forskning.no

Google Scholar

Havnivå.no
Dette er Kartverkets ressursnettsted med informasjon om vannstandsvarsel, havnivåprognoser mm.

Idunn*
Norske tidsskriftartikler i fulltekst.

JSTOR
Arkiv for en mengde tidsskrifter innen blant annet humaniora og samfunnsvitenskap.

JSTOR Business*  
Fulltekstdatabase med tidsskrifter innenfor næringsliv, ledelse og organisasjonsutvikling
​.

Norwegian Open Research Archive (NORA)

Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART)

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Oria
Søk i "Norske fagbibliotek" etter artikler, e-bøker, artikler, masteroppgaver, filmer, tidsskrifter og andre elektroniske ressurser.

Overhoder
Liste over alle statsoverhoder, regenter, religiøse ledere og utenriksministre i alle verdens land, fra om lag 1700-tallet til i dag.

ProQuest*
Militære og akademiske tidsskrifter i fulltekst.

ScienceDirect 
Tverrfaglig database med artikler og bøker innen tekniske fag, samfunnsfag og helse/medisin.

Tidevannstabeller
Her finner du publikasjonen "Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard" i pdf-format, gratis og nedlastbar.

Publisert 17. oktober 2019 16:14.. Sist oppdatert 15. juni 2020 13:53.