Forskerstøtte - hjelp til publisering

Informasjon om publisering, Open access og egenarkivering.

​​Open Access

Open Access (OA)​ betyr at artikler og bøker blir​ åpent tilgjengelig for alle på internett, enten ved å publisere i OA-tidsskrifter eller arkivere publikasjon i åpne institusjonsarkiver. 

Forsvarets høgskoles OA-policy oppfordrer ansatte ved FHS til å publisere i åpne kanaler.
Forsvarets høgskoles Open Access policy

Publiseringsfond for Open Access
Enkelte OA-tidsskrifter krever at forfatteren betaler en såkalt APC-avgift for å få utgitt artikkelen. Forsvarets høgskole har som et prøveprosjekt opprettet et publiseringsfond hvor ansatte kan søke om støtte til å få dekket avgiften.  

For å få støtte til å dekke APC-avgiften må følgende kriterier være oppfylt:

  1. Artikkelen må være i et rent «gull Open Access» tidsskrif
  2. Tidsskrift​e​t må være registrert i Directory of Open Access (DOAJ)
  3. Tidsskriftet må være på nivå 1 eller 2 i NSD's register over publiseringskanaler​

Det gis ikke støtte til hybridtidsskrifter. ​

Rutiner for tildeling:
Søknadsskjema (last ned/skjema ligger også i FISbasis) fylles ut og sendes til nriege@mil.no på høgskolens intranett. Søknader behandles fortløpende.

​F
or nærmere informasjon eller spørsmål, kontakt biblioteket.  

Egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner

Brage er FHS' institusjonsarkiv og inneholder masteroppgaver, serier, artikler og doktoravhandlinger skrevet av ansatte ved FHS. Innholdet i Brage er søkbart i Google og i Oria. Ansatte på FHS oppfordres til å arkivere artikkelen selv i Brage så raskt som mulig etter publisering.

​Du kan laste opp laste opp artikkelen i forbindelse med registrering i Cristin, eller sende den til biblioteket. 
Hvordan egenarkivere via Cristin

Biblioteket avklarer​ om utgiver tillater egenarkivering av publikasjonen. 

Hvilken versjon av artikkelen skal jeg egenarkivere?
Et dokument kan gjøres tilgjengelig i ulike versjoner. Disse versjonene går under ulike benevnelser, men de mest brukte navnene på ulike manusversjoner er

  • «Preprint» (opprinnelig manus) er manuskriptet som først blir innsendt til et tidsskriftet og som ennå ikke er fagfellevurdert. I noen fag, som fysikk, er det vanlig å sirkulere preprint-versjoner av artikler.
  • «Postprint» (siste manusversjon etter fagfellevurdering) er den siste versjonen fra forfatterens hånd som sendes inn til forlaget for publisering. En postprint vil innholdsmessig være lik som den publiserte versjonen, men uten forlagets formattering.
  • Publisert versjon (utgivers PDF) er den endelige versjonen av artikkelen, med forlagets formattering og sidetall. Enkelte forlag tillater at forfattere ​egenarkiverer denne versjonen.

Postprint versjonen er ofte den som er mest aktuell for egenarkivering (grønn Open Access), men dersom forlaget tillater det, er det publisert versjon som bør egenarkiveres. Publisert versjon (utgivers PDF) foretrekkes blant annet pga mulighet for referering.​

​​I en del tilfeller setter forlaget en embargo før de tillater publisering i arkivet. Biblioteket legger eventuelt embargo på artikkelen hvis utgiver krever det.  

Du kan selv sjekke hva utgivere tillater av egenarkivering her: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

Hvis du ønsker å publisere artikkelen i forskernettverk som ResearchGate eller Academia.edu må du selv sjekke utgivers betingelser. Se veileder for forskere fra OpenAccess.no.

Du kan lese mer om Open Access her

​​​​Mer om Publiser​ing

Publiseringskanaler på nivå 1 og 2​ 
Norsk samfunnsvitenskapelige datatjenestes (NSD) liste over poenggivende tidsskrift. Nivå 1 gir normal uttelling og dekker 80 prosent av publikasjonene. ​Tidsskrifter på nivå 2 er vurdert av NSD som de mest ledende innen ​sitt fagområde. 

Norsk publiseringsindikator (NPI) 
Ressursside for nominering av tidsskrifter på nivå 1 og 2: 

DOAJ
Oversikt over Open Access-tidsskrifter

Google scholar metrics
Googles rangering av tidsskrifters innflytelse ('impact'), ved å måle antall siteringer. Se feks. topp 20 tidsskrifter innen Militære studier​

Google scholar
Søk etter artikler og se hvor mange ganger artikkelen har blitt sitert.

Publisert 21. mai 2015 13:47.. Sist oppdatert 12. oktober 2017 13:44.