Skrive og referere

​Gode oppgaver begynner med gode verktøy.
Her finner du maler, retningslinjer og lenker til nyttige nettsteder som gir tips til oppgaveskriving.

APA - FHS REFERANSESTIL

Forsvarets høgskole anbefaler studenter å bruke refereransestilen APA for å referere og lage litteraturlister.​ 

RETNINGSLINJER OG MALER 

Utfyllende administrativ informasjon er tilgjengelig for studentene på FHS sin læringsplattform (It's learning). Retningslinjer og mal for oppgaven må følges. 
Ved spørsmål, kontakt biblioteket ved FHS.​​​​​​​​​


REFERANSEVERKTØY

  • EndNote​  program for å lage referanser og litteraturlister.
  • Zotero  et verktøy til hvordan samle, organisere, sitere og dele referanser. Kom i gang med Zotero  en brukermanual (fra UiO).
  • Mendeley  et verktøy til hvordan samle, organisere og sitere referanser. Det er også mulig å dele referanser i en gruppe.

kildekritikk og referansehåndtering

  • Kildekompasset  innføring i kildekritikk og referansehåndtering, samt informasjon om plagiering og referansestiler. Er du i tvil om du kan referere fra nettsider eller offentlige dokumenter? Kildekompasset gir deg sjekklister og hjelp til å se på kildene dine med et kritisk blikk. De gir også hjelp til hvilke referansestiler du skal bruke innen ulike emner.
  • Viko  en guide i formidling (fra NTNU).
  • Søk og skriv  en guide til litteratursøk og oppgaveskriving
  • PhD on track  en guide til hvordan søke, sitere, referere, publisere, evaluere og rangere litteratur. 
Publisert 25. november 2019 13:30.. Sist oppdatert 11. februar 2020 14:46.