Eksamen og vurderingsordninger

​​​​​​​​​Eksamenspraksis ved FHS er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 og reguleres i gjeldende eksamensforskrift ved FHS. Du plikter å sette deg inn i gjeldende regelverk.

Eksamensform og vurderingsordning framkommer av emnebeskrivelsene.
 


Publisert 18. juni 2015 13:18.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.