engelske-navn

Forsvarets høgskoles avdelinger med sine engelske navn

Norsk

English

 

FHS Forsvarets høgskole

NDUC Norwegian Defence University College

FHS/FSTS Forsvarets stabsskole

The Norwegian Defence Command and Staff College (NORDCSC) 

Fokus

The Norwegian Defence centre of skills and education (Fokus)

IFS

The Norwegian Institute for Defense Studies

NIH/F

The Norwegian University of Sport and Physical Education/Defence Studies (NUSPE/DI) 

Sjefskurs

The Norwegian Defence College (NONDC) 

Studieadministrasjonen

The Faculty support

Avd. For Fellesoperasjoner

Department of  Joint Operations

Avd. For Militærmakt (Milmakt)

Department of Strategic Studies

Avd. for Logistikk og Virksomhetsstyring (LogVirk)

Department of Logistics and Management Control

Avd. for Militærpsykologi og Lederutvikling (MLU)

Department of military psychology and leadership development

NODEFIC

NODEFIC

Publisert 10. oktober 2013 13:38..