FHS-forsker fikk Norsk PENs Ossietzkypris

Norsk PEN tildelte Ossietzkyprisen 2017 til oberstløytnant Tormod Heier for hans bidrag til en offentlig, kritisk debatt om norsk forsvars- og utenrikspolitikk.

- Som høgskole må vi utfordre etablerte sannheter. Vi gratulerer stolt vår egen Tormod Heier, sier kontreadmiral Louise Dedichen, sjef Forsvarets høgskole.

PRISOVERREKKELSE

Prisen overrekkes torsdag 16. november kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo i et eget program der bl.a. leder av EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, holder tale til vinneren og journalist og leder av Norsk PENs varslergruppe, Kai Sibbern, samtaler med Heier.

Ossietzkyprisen er Norsk PENs pris for fremragende innsats for ytringsfriheten.  Prisen deles ut årlig til en person eller institusjon som over noe tid, eller i forbindelse med en spesiell sak eller hendelse, har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Prisvinner bør ha en tilknytning til Norge, personlig eller i forbindelse med den aktuelle saken. Styret i Norsk PEN beslutter hvem som skal tildeles Ossietzkyprisen.

Les begrunnelsen for tildelingen.

Publisert 2. november 2017 14:46.. Sist oppdatert 3. november 2017 10:40.