Johansen, Sigrid Redse
AvdelingForsvarets høgskole
StillingHovedlærer/jurist
Telefon2309 5784
Epostsrjohansen@fhs.mil.no

​​​​​​​(f.1976) Sigrid Redse Johansen er jurist og hovedlærer ved avdeling for strategi og operasjoner på Forsvarets stabsskole.
Hun har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som privatpraktiserende advokat.

Siden 2006 har Redse Johansen arbeidet med forskning og undervisning innen krigens folkerett og operasjonell rett. Hun har undervist og utarbeidet undervisningsopplegg for alle nivåer i den militære utdanning, og arbeider nå med å ferdigstille et doktorgradsprosjekt om krigføringsregler.​​

interessefelt og kompetanseområder

 • Krigens folkerett
 • Operasjonell rett

Bok/rapport/avhandling

 • Johansen, Sigrid Redse. 2018. On miliary necessity. And the commander's assessment of military necessity under the international law of armed conflict during conduct of hostilites. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, nr. 115. Universitetet i Oslo.
 • Berntsen, Tor Arne S., Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, red. 2016. Når dronene våkner. Cappelen Damm Akademisk.
 • Johansen, Sigrid Redse. 2009. Jus og militærmakt. Gyldendal Akademisk.
 • Staib, Jacob Thomas og Sigrid Redse Johansen. 2009. Jus og militærmakt. Gyldendal Akademisk.
 • Johansen, Sigrid Redse. 2008. Norsk deltakelse i internasjonale militære operasjoner: Soldatens ansvar for en rettsstridig ordre. Oslo Files on Defence and Security, nr. 8. Oslo: Institutt for forsvarsstudier.
 • Johansen, Sigrid Redse og Gunn-Mari Kjølberg. 2006. Barnefordelingstvister: håndbok i barnerettslige emner. Fagbokforlaget.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Berntsen, Tor Arne S., Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen. 2016. "Dronenes mørke krefter?" I Når dronene våkner, redigert av Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, 12–28. Cappelen Damm Akademisk.
 • Øie, Håvard og Sigrid Redse Johansen. 2016. "Ubemannede maritime systemer og folkeretten". I Når dronene våkner, redigert av Tor Arne S. Berntsen, Gjert Lage Dyndal og Sigrid Redse Johansen, 185–217. Cappelen Damm Akademisk.
 • Johansen, Sigrid Redse. 2009. "Rett til å drepe - plikt til å dø: Den militære profesjon i et rettslig lys". I Krigerkultur i en fredsnasjon, redigert av Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary. Abstrakt forlag.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Johansen, Sigrid Redse. 2009. The Role of Law and how to maintain Legal Coherence. Oslo Files on Defence and Security (03).
 • Johansen, Sigrid Redse. 2006. Skal utlendingsloven gå foran barnevernloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål (4): 280–294.
 • Johansen, Sigrid Redse. 2005. Ordre om å begå en internasjonal forbrytelse. Tidsskrift for strafferett : 258–271.

Populærvitenskapelige artikler

 • Serck-Hanssen, Camilla, Andreas Brekke Carlsson, Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib. 2017. Totalforsvaret- Vet vi hva vi gjør? Norsk Militært Tidsskrift (1).
 • Johansen, Sigrid Redse. 2007. "Militærmaktens særtrekk i moderne konflikter". Den norske Atlanterhavskomité - internett-tekster (6).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Serck-Hanssen, Camilla, Andreas Brekke Carlsson, Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib. 2017. Krigens folkerett utfordres. Dagens næringsliv, 24. mars.
Publisert 16. juli 2015 09:59.. Sist oppdatert 22. november 2017 10:01.