Johnsen, Åge
AvdelingForsvarets høgskole
StillingProfessor II (FSTS)
Telefon4810 6940
Epostaage.johnsen@hioa.no

​Åge Johnsen (f. 1964) er DH-kandidat i offentlig administrasjon, siviløkonom/HAE og dr.oecon. Han er professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og professor II ved Forsvarets høgskole/FSTS. Han har tidligere blant annet vært forsker i Agderforskning, stipendiat ved Norges Handelshøyskole, og Senior Research Fellow ved The University of Edinburgh.

Johnsens forskningsinteresser er reformer, strategisk planlegging og styring , mål- og resultatstyring, og forvaltningsrevisjon og evaluering i offentlig sektor.

Bok/rapport/avhandling

 • Johnsen, Åge, Sebastian Desmidt, Bert George, Dag Ingvar Jacobsen og Jan-Erik Johanson. 2017. Using Strategic Planning in Local Government. EGPA Policy Paper No. 3. Rapport, European Group of Public Adminstration (EGPA).
 • Johnsen, Åge, red. 2014. En strategisk offentlig sektor. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2013. Målstyring, medvirkning og muligheter. Rapport, Unio.
 • Ezzamel, Mahmoud, Noel Hyndman, Åge Johnsen og Irvine Lapsley. 2010. Accounting in Politics: Devolution and Democratic Accountability. Japan: Chuokeizai-Sya.
 • Ezzamel, Mahmoud, Noel Hyndman, Åge Johnsen og Irvine Lapsley, red. 2008. Accounting in Politics: Devolution and Democratic Accountability. Routledge.
 • Johnsen, Åge. 2007. Resultatstyring i offentlig sektor: Konkurranse uten marked. Fagbokforlaget.
 • Døving, Erik og Åge Johnsen, red. 2005. Organisasjonsteori på norsk. Liber forlag.
 • Ezzamel, Mahmoud, Noel Hyndman, Åge Johnsen, Irvine Lapsley, June Pallot og Simona Scarparo. 2005. "Management Accounting, Devolution and Democratic Accountability". Rapport, Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).
 • Døving, Erik og Åge Johnsen. 2005. Åge Johnsen og Erik Døving (eds.) Organisasjonsteori på norsk? Oversikt og fremtidsmuligheter. Rapport, Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo, red. 2004. Konkurranseutsetting i kommunene. Abstrakt forlag.
 • Jenssen, Jan Inge, Åge Johnsen og Dag Y. Åsland. 1989. Resultatvurderinger i teknisk etat. Forslag til årsrapport med resultatvurderinger for vei, vann og avløp. FOU-rapp. nr. 60. Rapport, Agderforskning.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Johnsen, Åge. 2017. "Performance auditing". I Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017, redigert av Ali Farazmand. Springer.
 • Johnsen, Åge, Thomas Carrington, Kim Klarskov Jeppesen, Kristin Reichborn-Kjennerud og Jarmo Vakkuri. 2017. "Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land". I Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik, redigert av Louise Bringselius, 209–222. Studentlitteratur AB.
 • Johnsen, Åge og Kristin Reichborn-Kjennerud. 2017. "Forskning om den statliga revisionen i Norge". I Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik, redigert av Louise Bringselius, 99–109. Studentlitteratur AB.
 • Johnsen, Åge, Kristin Reichborn-Kjennerud, Thomas Carrington og Kim Klarskov Jeppesen. 2017. "Audit in a trusting climate". I Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives, redigert av Irvine Lapsley og Hans Knutsson. Routledge.
 • Knutsson, Hans, Ola Mattisson, Ulf Ramberg og Åge Johnsen. 2017. "Modernizing the Public Sector: The Scandinavian Way". I Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives, redigert av Irvine Lapsley og Hans Knutsson. Routledge.
 • Hallan, Espen og Åge Johnsen. 2014. "Prosesstyring som strategiiverksetting". I En strategisk offentlig sektor, redigert av Åge Johnsen, 237–268. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2014. "En strategisk offentlig sektor". I En strategisk offentlig sektor, redigert av Åge Johnsen, 13–35. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2014. "Er målstyring i staten målstyring? En analyse av styringspraksis i den norske statsforvaltningen". I Resultatstyring i den offentlige sektor, redigert av Mads Bøge Kristiansen, 317–331. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
 • Johnsen, Åge. 2014. "Strategi i offentlig sektor". I En strategisk offentlig sektor, redigert av Åge Johnsen, 269–291. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2014. "Strategic management schools of thought and practices in the public sector in Norway". I Strategic Management in Public Organizations: European Practices and Perspectives, redigert av Paul Joyce og Anne Drumaux, 24–40. Routledge.
 • Johnsen, Åge. 2014. "Strategisk tenkning i offentlig sektor". I En strategisk offentlig sektor, redigert av Åge Johnsen, 63–85. Fagbokforlaget.
 • Askim, Jostein, Erik Døving og Åge Johnsen. 2013. "Evalueringspraksis i den norske statsforvaltningen 2005-2011". I Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold, redigert av Anne Halvorsen, Einar Lier Madsen og Nina Jentoft, 72–88. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2012. "Er målstyring i staten målstyring?" I Ute av kontroll? En artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten, redigert av Oddbjørg Bakli, Inger Johanne Sundby og Ingunn Botheim, 50–57. DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann og Åge Johnsen. 2011. "Forvaltningspolitikk fra reform til innovasjon - behov for et utvidet innovasjonsbegrep". I Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon, redigert av Hans Christian Garmann Johnsen og Øyvind PÅLSHAUGEN, 244–269. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johnsen, Åge og Hans Christian Garmann Johnsen. 2011. "Fra endringsledelse til innovasjonsledelse i offentlig sektor". I Modernisering av offentlig sektor : trender, ideer og praksiser, redigert av Tor Busch, Erik Johnsen, Kurt Klaudi Klausen og Jan Ole Vanebo, 226–242. Universitetsforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2010. "Hard og myk styring i offentlig sektor". I Ledelse og styring, redigert av Gro Ladegård og Signy Irene Vabo, 175–190. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge og Erik Døving. 2010. "Ledelse og styring i organisasjonsteoriens klassikere". I Ledelse og styring, redigert av Gro Ladegård og Signy Irene Vabo, 53–69. Fagbokforlaget.
 • Johnsen, Åge og Jarmo Vakkuri. 2010. "Public sector performance management in the Nordic countries". I Met het oog op de publieke zaak: Liber Amicorum voor Prof. dr. Jan van Helden, redigert av Henk ter Bogt, Pieter Jansen og Sandra Tillema, 181–191. Groningen, Nederland: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Johnsen, Åge. 2008. "Performance information and educational policy making". I Performance Information in the Public Sector: How It Is Used, redigert av Wouter van Dooren og Steven Van de Walle, 157–173. Palgrave Macmillan.
 • Johnsen, Åge. 2007. "Evidensbasert politikk". I Statsvitenskapelig leksikon, redigert av Øyvind Østerud. Universitetsforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2007. "Forvaltningsrevisjon". I Statsvitenskapelig leksikon, redigert av Øyvind Østerud. Universitetsforlaget.
 • Johnsen, Åge. 2007. "Resultatstyring". I Statsvitenskapelig leksikon, redigert av Øyvind Østerud. Universitetsforlaget.
 • Døving, Erik og Åge Johnsen. 2005. "Organisasjonsteori på norsk: Fra organisasjonsfag til organisasjonsvitenskap?" I Organisasjonsteori på norsk, redigert av Erik Døving og Åge Johnsen, 15–65. Liber forlag.
 • Johnsen, Åge. 2005. "Økonomisk organisasjonsteori og ny offentlig styring". I Organisasjonsteori på norsk, redigert av Erik Døving og Åge Johnsen, 263–286. Liber forlag.
 • Johnsen, Åge. 2004. "Styringsutfordringer ved konkurranseutsetting av kommunal revisjon". I Konkurranseutsetting i kommunene, redigert av Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo, 220–243. Abstrakt forlag.
 • Johnsen, Åge, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo. 2004. "Konkurranseutsetting i teori og praksis". I Konkurranseutsetting i kommunene, redigert av Åge Johnsen, Ingun Sletnes og Signy Irene Vabo, 20–51. Abstrakt forlag.
 • Sødal, Sigbjørn, Åge Johnsen, Lars Loe og Signy Irene Vabo. 2000. "Sentralisert eller desentralisert skole?" I Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. Cappelen Damm Akademisk.
 • Åsland, Dag Yngvar, Åge Johnsen, Lars A. Loe og Signy Irene Vabo. 2000. "Offentlige innkjøp og kommunal næringsutvikling - To sider av samme sak?" I Styring og medvirkning i lokalforvaltningen, 171–194. Cappelen Damm Akademisk.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Jacobsen, Dag Ingvar og Åge Johnsen. 2019. Alignment of strategy and structure in local government. Public Money & Management .
 • Johnsen, Åge. 2018. Impacts of strategic planning and management in municipal government: An analysis of subjective survey and objective production and efficiency measures in Norway. Public Management Review 20 (3): 397–420.
 • Johnsen, Åge og Reinholde Iveta. 2018. Urban Governance in Europe: Introduction. Scandinavian journal of public administration 22 (1): 3–8.
 • Jeppesen, Kim Klarskov, Thomas Carrington, Bino Catasús, Åge Johnsen, Kristin Reichborn-Kjennerud og Jarmo Vakkuri. 2017. The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries. Financial Accountability and Management 33 (2): 146–170.
 • Johnsen, Åge. 2017. Nye styringsverktøy og modeller – redskap eller legitimering? Strategisk planlegging og styring i kommunene. Praktisk økonomi & finans 33 [i.e. 34] (1): 17–35.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Johnsen, Åge. 2018. Eie, kjøpe eller leie? Konkurranseutsetting i norske kommuner. Kommunerevisoren 73 (4): 11–16.
 • Johnsen, Åge. 2015. Mål- og resultatstyring i staten: Har tildelingsbrevene for mye detaljstyring og for lite målstyring? Stat og styring 25 (2): 35–40.
 • Johnsen, Åge. 2014. Skuffelser og fornøyelser i forvaltningspolitikken. Stat og styring (1): 6–6.
 • Johnsen, Åge. 2010. Revisors uavhengighet i offentlig sektor. Kommunerevisoren 65 (5): 4–7.
 • Johnsen, Åge. 2009. Kommuneregnskapet: Den stygge andungen? Stat og styring (1): 10–11.
 • Johnsen, Åge. 2009. NOS-spøkelset. Stat og styring (4): 28–30.
 • Johnsen, Åge. 1997. Forvaltningsrevisjon, målstyring og regnskapsprinsipper og organiseringen av kommunerevisjonen. Revisjon og Regnskap 67 (4): 178–185.
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Johnsen, Åge. 2016. Kritikken av kontrollen. Dagens næringsliv, 15. juni.
 • Johnsen, Åge. 2014. "Gode strategier". Dagens næringsliv, 30. juli.
 • Klausen, Jan Erling og Åge Johnsen. 2014. "Tvang må til". Dagens næringsliv, 23. mai.
 • Johnsen, Åge. 2012. Altfor mye detaljstyring. Dagens næringsliv, 21. september.
 • Johnsen, Åge. 2012. Målstyringens alternativer. Klassekampen, 17. september.
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin, Åge Johnsen og Per Lægreid. 2012. Er Riksrevisjonen Nyttig? Klassekampen, 21. august.
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin, Per Lægreid og Åge Johnsen. 2012. Detaljkontroll bremser nyskapning. Dagens næringsliv.
 • Johnsen, Åge. 2011. Hvordan stå sammen for å forbedre statsforvaltningen? Stat og styring.
 • Johnsen, Åge. 2010. Bokanmeldelse: Rune J. Sørensen, En effektiv offentlig sektor: Organisering, styring og ledelse i stat og kommune. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Johnsen, Åge. 2010. Hard og myk styring. Klassekampen, 22. september.
 • Johnsen, Åge. 2009. Bokrecension: Leif Anjou: Politisk styrning av kommunal tjänesteproduktion i egen regi. Kommunal ekonomi och politik.
 • Johnsen, Åge. 2009. Resultatstyring i offentlig sektor som rasjonell teknikk og diskursiv mekanisme: Kommentar til Svein Hammer. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Johnsen, Åge og Jan Erling Klausen. 2009. "Vil en ny regjering kreve færre kommuner?" Bergens Tidende, 10. juli.
 • Johnsen, Åge. 2008. "Jernhånd eller silkehanske?" Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 05. desember.
 • Johnsen, Åge. 2008. "Litt svart­ma­ling er bra når det er grunn­lag for det". Morgenbladet, 22. februar.
 • Johnsen, Åge. 2008. "Makt og avmakt i kommunene". Fædrelandsvennen, 05. august.
 • Johnsen, Åge. 2008. "Omstilling uten marked". Dagsavisen, 13. februar.
 • Johnsen, Åge. 2008. "Svartmaling kan være bra". Morgenbladet, 01. februar.
 • Johnsen, Åge. 2007. "Skjebnevalg i Skottland". Dagbladet, 02. mai.
 • Johnsen, Åge. 2006. Bokanmeldelse av Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik: Organisasjonsteori for offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Johnsen, Åge og Pål Veiden. 2006. Innledning: Temanummer om Ibn Khaldun. Sosiologi i dag.
 • Johnsen, Åge, Hanne Nørreklit og Jarmo Vakkuri. 2006. Introducing a Nordic perspective on public sector performance measurement. Financial Accountability and Management.
 • Døving, Erik og Åge Johnsen. 2005. Opprop for organisasjonsfaget i Norge. Morgenbladet.
 • Johnsen, Åge. 2005. En ledelsesguru. Morgenbladet.
 • Johnsen, Åge. 2005. Gir konkurranseutsetting mer byråkrati? Klassekampen.
 • Johnsen, Åge. 2005. Har konkurranseutsettingen stanset opp? Fædrelandsvennen.
 • Johnsen, Åge og Irvine Lapsley. 2005. Reinventing public sector accounting. Financial Accountability and Management.
 • Augedal, Egil, Sten-Erik Hammarqvist, Åge Johnsen, Harald Koht, Gro Sandkjær Hanssen og Signy Irene Vabo. 2004. Offentlig administrasjon på pensum: En sammenligning av seks nyere statsvitenskapelige lærebøker. Tidsskrift for samfunnsforskning.
 • Johnsen, Åge. 2004. "Det offentlige på anbud?" Dagens næringsliv, 13. juli.
 • Johnsen, Åge. 2004. Reformer og lederskap: Omstilling i den utøvende makt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Johnsen, Åge. 2004. Rethinking performance measurement: Beyond the balanced scorecard. Scandinavian Journal of Management.
 • Johnsen, Åge. 1998. Bokanmeldelse av Robert S. Kaplan og David P. Norton: "The Balanced Scorecard" (Book review of Robert S. Kaplan and David P. Norton: "The Balanced Scorecard"). ?.
 • Johnsen, Åge. 1998. Kommentar til Børre Nylehn's "Strategi i lokalforvaltningen" (Comment on Børre Nylehn’s "Strategy in Local Government"). Scandinavian Political Studies.
 • Johnsen, Åge og Odd Nordhaug. 1997. Accounting and performance measurement: Issues in the private and public sectors, Irvine Lapsley og Falconer Mitchell. ?.
Vis alle
Publisert 1. desember 2015 15:25.. Sist oppdatert 3. mars 2017 12:30.