Martinsen, Øyvind Lund
AvdelingForsvarets høgskole
StillingProfessor II (FSTS)
Telefon46410737
Epostoyvind.martinsen@bi.no

Øyvind L. Martinsen er Dr.Philos fra UiB, professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere vært ansatt ved UiB og i Forsvaret og er for tiden instituttleder ved Institutt for Ledelse og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hans forskning er rettet mot ledelse, ledervurderinger, selvledelse, personlighetspsykologi, seleksjon, kreativitet og motivasjon mm. 

I Forsvaret er han involvert i forskningsprosjekter knyttet til 360-graders ledervurderinger, forholdet mellom personlighetstrekk og ledelse, personlighetstrekks betydning i seleksjon under FOS, samt personlighetstrekk og karierreutvikling.

Publisert 1. desember 2015 15:22.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.