Torgersen, Glenn-Egil
AvdelingForsvarets høgskole
StillingProfessor
Telefon9909 2188
Epostikt-pedagogikk@halden.net

​​(f.1963) ​Glenn-Egil Torgersen er professor i pedagogikk og arbeider til daglig ved avdeling for ledelse og styring på Forsvarets stabsskole.
Han har doktorgrad i psykologi fra NTNU, allmennlærerutdanning, realfagsutdanning, flere psykologiske/pedagogiske testsertifikater, og innehar dosentkompetanse i organisasjon og ledelse.

Torgersen ble medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 2017.

Han leder forskningsprosjektet "Det uforutsette" ved Forsvarets stabsskole, og er emneansvarlig for masteremnet Strategisk kompetansestyring i forsvarssektoren (SKIF) ved Forsvarets høgskole.

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER:

 • ​​Militær pedagogikk/allmenn pedagogikk (didaktisk metode- og modellutvikling)
 • IKT og læring
 • Samhandling og ledelse i komplekse og uforutsigbare situasjoner

Bok/rapport/avhandling

 • Torgersen, Glenn-Egil. 2018. «Førstelektorskolen» - Førstelektorprogram i profesjonsutdanning med vekt på militært tilsatte. Rapport, Rapport FSTS.
 • Torgersen, Glenn Egil, red. 2015. Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. MULTIMEDIELÆRING. Læringsutbytte fra multimedia vs. analog tekst og betydningen av individuelle forskjeller i korttidsminnekapasitet. Doktoravhandlinger ved NTNU, nr. 2012:48. Trondeim: NTNU - Psykologisk institutt.Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. Profesjonell presentasjonsteknikk - ved avansert formidling. Stasjonsøvelser og veileder. Militærpedagogikk. Kompendium, Egen.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Herner Sæverot. 2012. Bildung, Virtual Terrorism, and Digital Awakening:Towards a Pedagogy for a Discontinuous Future. Rapport, Philosophy of Education Society of Australasia Inc.
 • Steiro, Trygve og Glenn-Egil Torgersen. 2011. Bedre motivasjon : praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre. Læringsforlaget.
 • Steiro, Trygve Jakobsen og Glenn-Egil Torgersen, red. 2010. Bedre motivasjon : praktisk tilnærming for å skape drivkraft hos deg og andre. Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2010. Den kompetente søker- “The Elephant in the Room”. Status-essay I. August 2010. Kompendium, Glenn-Egil Torgersen.
 • Torgersen, Glenn-Egil, Terje Andersen og Bjørn Tore Sneisen, red. 2010. Håndbok for stabstjeneste i Forsvaret. Oslo: Forsvarets stabsskole.
 • Torgersen, Glenn Egil og Trygve Steiro. 2009. Ledelse, opplæring og samhandling i fleksible organisasjoner. Om menneskeliggjøring av styringssystemer. Stjørdal: Læringsforlaget DA.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Trygve Steiro. 2009. Ledelse, samhandling og opplæring i fleksible organisasjoner. Stjørdal: Læringsforlaget (Vitenskapelig Nivå 1).
 • Torgersen, Glenn Egil. 2008. Valideringsanalyse av TB-testen. Rapport, Paper/rapport.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Johan Bergh. 2006. Prosjektrapport for Forsvarets Pedagogiske Grunnsyn (FPG) - grunnbegreper og metode. Rapport, Forsvarets institutt for ledelse/Forsvarets stabsskole.
 • Torgersen, Glenn-Egil, red. 2006. Forsvarets pedagogiske grunnsyn. Oslo: Forsvarets stabsskole.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2005. Profesjonell Presentasjonsteknikk for ledere og brifere. Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Lars Ingebrigt Vavik. 2004. Forskningmetode i IKT-pedagogikk. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Vavik, Lars Ingebrigt og Glenn-Egil Torgersen. 2004. Forskningsmetode i IKT-pedagogikk: om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT. En studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil, red. 2001. Referer riktig - håndbok i formelle presentasjonskrav til rapporter og vitenskapelige avhandlinger. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2001. Referer riktig - oppgavesamling i formelle presentasjonskrav til rapporter og vitenskapelige avhandlinger - med fasit. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Torgersen, Glenn-Egil, Svein Loeng, Per Even Melbye og Erling Lodgaard. 2001. Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet. Stjørdal: Læringsforlaget.
 • Lodgaard, Erling, Erling Lodgaard, Per Even Melbye, Glenn-Egil Torgersen, Svein Loeng og Svein Loeng. 2001. Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet. Skarnes: Compendius.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2000. Voksenpedagogikk. IKT som pedagogisk hjelpemiddel og IKT i fjernundervisning. Oslo: NKI-forlaget, VOX.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1999. Læring med IT. Teori og metode for undervisning med IKT. Oslo: Næringslivets forlag, Opplysningsfilm.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1998. Er linker i video bra? Synkronisert Hypertekst i video (SHV) utprøvd på tre skoleklasser. En forskningsrapport. Rapport, Hærens Forvaltningsskole.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. En visuell rapport: Eksempler på ITM-baserte semantiske lyd- og bildepresentasjoner i opplæringsmedier. Rapport, Høgskolen i Østfold.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. IT og danning. Statusrapport - forskning, utvikling og undervisning knyttet til det nye informasjonssamfunnet - ved Høgskolen i Østfold, avd Lærerutdanning (LU). LR-publikasjon, nr. 1997 - 2. Oslo: Lærerutdanningsrådet, KUF.
 • Torgersen, Glenn Egil. 1997. ITM-analyse: Læringsanalyser av lyd- og bildemedier. Rapport, Kompendium.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Pedagogisk kompetanse som en del av lederfunksjonen i ulike organisasjonstyper. Kompendium, Hærens Forvaltningsskole - Faglig-vitenskapelige skrifter, nr. 2/97.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Pedagogiske grunnstrukturer for undervisningsopplegg innen Arbeidslivs- og næringslivskunnskap i den distriktaktive og fremtidsrettetde skole. Del 1. Rapport, Oppdrag for NHO.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Trygg undervisning med IKT - forelesnings- og undervisningskompendium". Kompendium, NHO Opplysningsfilm.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1996. Lokale læreplaner - innholdsvariabler i praksis. Introduksjon i kognitiv læreplanklassifikasjon. Kompendium, Glenn-Egil Torgersen.
 • Torgersen, Glenn Egil. 1995. Forelesningsnotater og oppgavesamling i pedagogikk. Kompendium, Kompendium.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1994. Læringens anatomi. Skrifter HLH, nr. 1994-8. Halden: Halden Lærerhøgskole.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Torgersen, Glenn Egil. 2017. "Rekruttering til Forsvaret - akademikere uten uniform". I Kompetanseforvaltning i Forsvaret, redigert av Tormod Heier, 175–198. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2017. "Ny vei i didaktikk". I Pedagogikkens språk. Kunnskapsformer i pedagogikkvitenskap., redigert av Herner Sæverot og Tobias Christoph Werler, 230–238. Gyldendal Akademisk.
 • Carlsten, Tone Cecilie og Glenn Egil Torgersen. 2015. "Det uforutsette og kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring". I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 211–223. Fagbokforlaget.
 • Kvernbekk, Tone, Glenn Egil Torgersen og Iren Moe. 2015. "Om begrepet det uforutsette". I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 26–53. Fagbokforlaget.
 • Steiro, Trygve og Glenn Egil Torgersen. 2015. "Samhandling og underveislæring i møte med det uforutsette." I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 224–231. Fagbokforlaget.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2015. "Tid, kunnskap og didaktikk i lys av det uforutsette." I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 310–316. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil, Trygve Steiro og Herner Sæverot. 2015. "Den fjerde vei - indirekte danning mot det uforutsette." I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 297–309. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. "Digital vekking i risikosamfunnet og fremtidens skole." I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 339–349. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. "Ny pedagogikk for det uforutsettes tidsalder?" I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 17–27. Fagbokforlaget.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. "Strategisk didaktisk modell for det uforutsette." I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 317–338. Fagbokforlaget.
 • Steiro, Trygve og Glenn-Egil Torgersen. 2013. "The Terms of Interaction and Concurrent Learning in the Definition of Integrated Operations". I Integrated Operations in the Oil and Gas Industry: Sustainability and Capability Development, redigert av Irene Hepsø og Vidar Hepsø, 328–340. IGI Global.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2008. "The Idea of a Military Pedagogical Doctrine". I Military Pedagogies And why they matter, redigert av Tone Kvernbekk, Harold Simpson og Michael A. Peters, 43–63. Sense Publishers.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Boe, Ole og Glenn Egil Torgersen. 2018. Enhancing the Combat Mindset of the Norwegian Police Force in Order to Meet Unforeseen Situations. Sage Open .
 • Boe, Ole og Glenn-Egil Torgersen. 2018. Norwegian “Digital Border Defence” and Competence for the Unforeseen: A Grounded Theory Approach. Frontiers in Psychology 9 (555).
 • Magnussen, Leif Inge, Eric Carlström, Jarle Løwe Sørensen, Glenn-Egil Torgersen, Erlend Frithjof Hagenes og Elsa Kristiansen. 2018. Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway. Disaster Prevention and Management 27 (1): 129–140.
 • Sørensen, Jarle Løwe, Leif Inge Magnussen, Glenn-Egil Torgersen, Atle Martin Christiansen og Eric Carlström. 2018. Perceived Usefulness of Maritime Cross-Border Collaboration Exercises. Arts and Social Sciences Journal 9 (4).
 • Kaarstad, Magnhild og Glenn Egil Torgersen. 2017. "Is it Possible to Assess an Organization’Preparedness for the Unforeseen? Development and Evaluation of a Methodology". Arts and Social Sciences Journal 8 (1): 1–7.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2015. I pedagogikkens navn. Bedre Skole (2): 16–21.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. Strategisk kompetansestyring i Forsvarssektoren - ny mastermodul på trappene. Offisersbladet 65 (3): 28–28.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. Tavle versus multimedia. Lektorbladet 11 (4): 20–21.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Trygve, J. Steiro. 2010. Samhandling for menneneskeliggjøring. Ukeavisen ledelse 23 (3): 20–21.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2009. Samhandling og underveis-læring i trafikken. Trafikkskolen 28 (4): 14–15.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2006. Er korttidsminnet (KTM) en teori eller en modell? En metateoretisk diskusjon om KTMs teorikonstruksjon (relatert til effektanalyser ved digital trening og opplæring). Ressurs & Logistikk (1): 31–37.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2004. Strategisk kompetansestyring - og effekten av voksnes attityder til evaluering. Ressurs & Logistikk 1 (1): 25–32.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1998. Nye veier i Trafikkpedagogikk - et forsøk på å gi faget en strukturell ramme. Trafikkskolen (2): 9–10.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1998. Trafikk i skolen - hva sier skolens læreplaner? Trafikkskolen (2): 7–7.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Strukturerer i kogntitiv pedagogikk I. Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (8).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1996. Læring fra film - ITM-analyse: Opplæringsfilm som pedagogisk sjakktrekk. Se : et magasin om film, video og lysbilder (3).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1996. Lærer elevene noe av å se på video på skolen? Skolefokus (3): 39–39.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Læring fra film - en kort introduksjon i ITM-analysens resultater. Se : et magasin om film, video og lysbilder (4).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Pedagogikkens fall og oppreisning. Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (10).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Film - den beste læreboka. Dagbladet : 16–16.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Modernistisk kognisjon. Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (7).
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1995. Strukturer i kognitiv pedagogikk II (forts fra nr. 8). Aktuelt - et tidsskrift om læring. Nestor Forlag (9).
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Nyhamn, Ingrid og Glenn Egil Torgersen. 2016. "Beredskap må inn i skolen". Dagbladet, 07. juli.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2016. "«Forelska-i-lærer´n- syndromet»". Dagbladet, 21. mars.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2016. "Vil Dagbladet ha 68-erpedagogikk?" Dagbladet, 06. april.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2015. Framsynt professor fra Degernes. Rakkestad avis, 16. januar.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2015. Kunst og læring i skolen. Nationen, 13. januar.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2015. Pioneren fra Halden. Halden Arbeiderblad, 30. januar.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. Bomberom på timeplanen. NRK Ytring, 04. desember.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. Heggesymptomet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 04. august.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. Matte skal være et fag for alle. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 17. juli.
 • Torgersen, Glenn Egil og Herner Sæverot. 2015. Matteundervisningen har stått stille siden 60-tallet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 20. juli.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2014. Belønningstyranniet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 02. august.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2014. Interessante pionérer. Fredrikstad Blad, 23. august.
 • Sæverot, Herner og Glenn Egil Torgersen. 2014. Teorisyndromet. Klassekampen, 15. september.
 • Sæverot, Herner og Glenn-Egil Torgersen. 2013. Digital forføring? Klassekampen, 03. juni.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Herner Sæverot. 2013. Skjult ekstremisme. Bergens Tidende, 03. august.
 • Torgersen, Glenn-Egil og Herner Sæverot. 2013. Vygotsky og datamaskinen. Klassekampen, 26. juni.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2012. "Mer pedagogikk, mindre teknologi". ComputerWorld Norge, 23. mai.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 2009. Skudd og styring i Forsvaret. Offisersbladet.
 • Torgersen, Glenn-Egil. 1997. Læreplanverket og det arbeidende menneske. Skolefokus.
Vis alle
Publisert 13. mai 2016 00:00.. Sist oppdatert 20. november 2017 16:06.