Wangberg, Andreas
AvdelingForsvarets høgskole
StillingOblt. seksjonssjef
Telefon2309 5844
Epostawangberg@fhs.mil.no
​​(f. 1972) Oberstløytnant Andreas Wangberg er seksjonssjef ved seksjon for militær juss og etikk ved Forsvarets stabsskole.

Han har befalsskole fra Luftforsvaret og har også militær utdanning fra Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, i tillegg til cand.jur fra UiO år 2000.

Wangberg har tjenesteerfaring fra Hæren, NATO ved 1. tysk – nederlandske korps, og Forsvarsdepartementet. Han har også erfaring fra flere internasjonale operasjoner.   

Interessefelt og kompetanseområder:

  • Internasjonal og operasjonell rett
  • Nasjonale rettslige rammer for militær maktanvendelse
  • Jus knyttet til beredskap og krisehåndtering
  • Targeting​
Publisert 25. januar 2017 14:28.. Sist oppdatert 26. januar 2017 09:12.