Kalenderhendelse
Starttidspunkt6. juni 2018 10:00
StedAkershus festning (Oslo)
Type hendelseKonferanse

FHS-seminar: Forsvarssektoren som en konkurransedyktig og attraktiv arbeidsgiver i det fremtidige arbeidsmarkedet?

Status og utfordringer innen personell og kompetanse.

Vi ønsker å skape en felles arena på tvers av forsvarsgrener, etater og forskningsinstitusjoner, der vi kan diskutere utfordringene innen programområdet «Personell og kompetanse.» 

Seminaret skal bringe praktikere, akademikere og 'policymakere' sammen for å gjøre hverandre gode. Embetsverket får innspill på hvor 'skoen trykker', praktikerne får nye perspektiver, og akademikerne får testet sine funn mot tidligere forskning.

Forsvaret har over tid hatt utfordringer med å beholde ekspertkompetanse på lavt nivå i organisasjonen. Tidligere erfaringer er at dette personellet slutter i Forsvaret tidligere enn ønskelig, slik at ikke Forsvaret fullt ut får nyttiggjort seg deres erfaring og kompetanse. Er ikke Forvaret en konkurransedyktig arbeidsgiver? Kan vi så i rammen av den nye ordningen for militært tilsatte utbedre dette? Hvordan gjør vi i så fall det? Og hvordan skal vi samtidig bygge kompetanse for at Forsvaret skal bli i stand til å møte en ukjent, og uforutsigbar fremtid?  Program

10.00 – Kaffe, velkomst og innledning v/prosjektleder Tormod Heier

10.10 – Kompetanse for det uforutsette.  Ph.D-stipendiat Marius Herberg/FHS

10.40 – Pause - kaffe

10.50 – Organisasjonsutvikling med et kompetanseperspektiv. Ph.d-stipendiat Ulrik Meisner/NMBU

11.20 – Strategisk kompetanseledelse i Forsvaret. Ph.d-stipendiat Aina Slinning/FHS

11.45 – Lunsj

12.15 – Perspektiver fra Forsvarsgrenene. TBD

13.00 – Pause

13.05 – Kompetansebygging for ulike institusjonelle logikker og dannelsesmodeller. Ph.d-stipendiat Stein H. Kingsrød/FHS og Professor Glenn E. Torgersen

13.35 – Den nye militærordningen. Masterstudent Hans Kr. Valnes. /UiO

13.50 – Pause - kaffe

14.05 – Diskusjon

14.45 – Avslutning


Påmelding innen 31. mai kl. 16.

Publisert 12. april 2018 09:42.. Sist oppdatert 11. mai 2018 08:04.