Publikasjoner fra FHS

Publikasjoner utgitt av Forsvarets høgskole, eller skrevet av ansatte ved høgskolen.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nye vitenskapelige artikler

 

 

Rø, Johannes Gullestad. 2017. "Sannhetens modifikasjoner – Donald Trump og løgnaktighetens kunst." Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 3Rø, Johannes Gullestad. 2017. "Sannhetens modifikasjoner – Donald Trump og løgnaktighetens kunst." Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 3<p>​<span style="color:#919191;font-family:"open sans";font-size:18px;background-color:#fafafa;">Donald Trumps lemfeldige omgang med fakta og sannhet har utfordret etablerte normer for saklig diskusjon. Skal man forstå Trump, må man imidlertid forstå hans utspill som symptomer på en tendens i USAs offentlighet hvor effektiv presentasjon av et hovedbudskap er viktigere enn sannferdighet. I denne artikkelen ser jeg nærmere på hvorfor sannheten har tapt terreng i det offentlige ordskiftet i USA, og på hvilke former for løgnaktighet som står til disposisjon for den som ønsker å drive igjennom et politisk budskap.</span><br></p><p><span style="color:#919191;font-family:"open sans";font-size:18px;background-color:#fafafa;">Les hele artikkelen på Idunn.no (begrenset): <a href="https://www.idunn.no/nnt/2017/03/sannhetens_modifikasjoner">https://www.idunn.no/nnt/2017/03/sannhetens_modifikasjoner</a> </span></p>
Zysk, Katarzyna. 2017. "Les objectifs stratégiques de la Russie dans l’Arctique." Politique étrangère 82(3)Zysk, Katarzyna. 2017. "Les objectifs stratégiques de la Russie dans l’Arctique." Politique étrangère 82(3)<p>​The article examines Russia's strategic objectives in the Arctic, their achievements, current potential and limitations, as well as future prospects. It argues that Russia's ambitious economic development programme, influenced by domestic structural limitations and global economic and geopolitical dynamics, has proved to be overly optimistic, while the scope and pace of implementation of the military projects has turned out to be more expansive compared to initial plans. <br></p><p>The article is available on paper through the <span style="font-size:13px;">Institut français de</span><span style="font-size:13px;">s relations internationales</span><br></p>
Danielsen, Helge. 2017. "‘A military ERP’? Military assistance and US public diplomacy in Norway in the early 1950s." Journal of Transatlantic Studies. Online 4 SeptemberDanielsen, Helge. 2017. "‘A military ERP’? Military assistance and US public diplomacy in Norway in the early 1950s." Journal of Transatlantic Studies. Online 4 September<p>​<span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">This article explores how U.S. public diplomacy resources in Norway were mobilised in support of the Mutual Defense Assistance Program in the early 1950s. These efforts had two main objectives: to display U.S. commitment to allied security, and thus provide ‘psychological reassurance’, and, secondly, to mobilise popular support for increased defence spending by the Norwegian Government. </span></p><p><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">The first ambition played well with local audiences. The second was more controversial, as it could be apprehended as meddling in domestic affairs. Close cooperation with local actors, a characteristic of U.S. public diplomacy in Norway at large, was therefore particularly important in this case.</span><br></p><p><span style="color:#333333;font-family:"open sans", sans-serif;font-size:17.6px;">To read the full article, go to Journal of Transatlantic Studies (restricted access): <a href="http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14794012.2017.1371420">http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14794012.2017.1371420</a></span></p>

 Nye bøker og rapporter

 

 

Malhotra: India as an arms exporter<img alt="" src="/media/PubImages/Malhotra_insight_ingress.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Malhotra: India as an arms exporterAlthough India has been involved in defence exports for a long time, the volume of its exports remains insignificant. Recently, however, the figures have been rising, thus signifying a new trend.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/ifs-insights-kronologisk-(2010-)/aditi-malhotra-india-as-an-arms-exporter
Tunsjø&Ross (eds.) Strategic Adjustment and the Rise of China<img alt="" src="/media/PubImages/Tunsjo%20og%20Ross%20forside_nett.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Tunsjø&Ross (eds.) Strategic Adjustment and the Rise of ChinaStructural and domestic variables influence how East Asian states adjust their strategy in light of the rise of China.http://forsvaret.no/ifs/Publikasjoner/strategic-adjustment-and-the-rise-of-china
Kompetanseforvaltning i Forsvaret<img alt="" src="/media/PubImages/Kompetanseforvaltning%20i%20Forsvaret%20forside.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kompetanseforvaltning i ForsvaretHar Forsvaret riktige kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier – eller kompetanse, til å klare seg på en moderne slagmark? Ny bok diskuterer måten det norske forsvaret forbereder seg til krig på. http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Forskning/Publikasjoner/Kompetanseforvaltning i Forsvaret

Publisert 23. juni 2015 12:23.. Sist oppdatert 4. oktober 2017 14:36.