Småstaters doktrinelle, strategiske og politiske tenkning om rommakt

Fellesprosjekt mellom FFI, LKSK og FSTS om «småstaters doktrinelle, strategiske og politiske tenkning om rommakt».

​Prosjektet fokuserer på bruk av rommakt som sikkerhetspolitisk virkemiddel i det 21. århundre. Idet rommet utvikler seg som en stadig viktigere geopolitisk arena som følge av teknologiutvikling og økt tilgang til romdomenet, ser vi at tidligere klart definerte maktposisjoner i rommet fragmenteres. 

Studien tar for seg mindre staters internasjonale og militærpolitiske rolle, kapasitetspotensiale og utvikling av militær romstrategi- og doktrine.

Prosjektet finansieres av Forsvarets Forskningsinstitutt, Luftkrigsskolen og Forsvarets stabsskole, og gjennomføres som et PhD studium.

Kontaktperson: Tale Sundlisæter 

E-post: tsundlisater@fhs.mil.no

Publisert 8. juli 2015 10:21.. Sist oppdatert 17. januar 2017 13:36.