Infrastruktur

FHS er hovedsakelig lokalisert på Akershus festning. Festningen er en del av Oslos sentrale område, med gangavstand til de fleste hovedstadsfunksjoner i sentrum.

Området inngår i den historiske delen av sentrum i nord, og grenser til havna og fjorden i øst, syd og vest. Festningsområdet har meget god tilknytning til offentlige transportmidler som tog, trikk, buss og båt, og til et omfattende veinett, blant annet E 18 og E 6.


Størsteparten av FHS’ virksomhet er lokalisert til det indre festningsområdet i festningsgaten. Masterutdanningen (stabs- og masterstudiet) i bygning 10 på Akershus festning. I disse lokalene finnes følgende undervisningsrom:

  • Plenumsal I: Kirkesalen med plass til ca. 120 personer
  • Plenumsal II: Oscarsborg med plass til ca. 60 personer.
  • Klasserom Fleischer: Plass til ca. 30 personer.
  • Klasserom Zeiner-Gundersen: Plass til ca. 30 personer.
  • Klasserom Mehre: Plass til ca. 30 personer.
  • Klasserom Stadt: Plass til ca. 30 personer.
  • 16 gruppe- møterom: Plass til 8-10 personer i hvert.
  • Lesesal for 8 personer i biblioteket.

IKT-infrastruktur

FHS har en informasjons- og kommunikasjonsteknologisk infrastruktur av høy standard. IKT benyttes i alle studiesammenhenger. Ambisjonen til høgskolen er å være en foregangsinstitusjon for resten av Forsvaret når det gjelder utnyttelse og anvendelse av IKT.


Studenter og ansatte har alle frittstående maskiner (bærbar maskin eller arbeidsstasjon avhengig av behovet). Det er installert trådløst nettverk på hele skoleområdet, i tillegg til på Krigsskolen Linderud. Dette gir gode muligheter for forflytning uten tap av tilgang til nettverk. Det er også muligheter for innlogging til læringsplattform It’s Learning og e-post via internett.


IKT-tjenestene betjenes av Forsvarets egen driftsorganisasjon (CYFOR), som har ansatte plassert i FHS’ lokaler for å kunne yte best mulig service for FHS’ brukere. FHS har strenge krav til IKT-tjenestene med tanke på å understøtte virksomheten best mulig, og IKT-systemene er derfor i stadig utvikling. Servicedesk har egen åpningstid for å gi støtte til studenter og ansatte.

Publisert 18. juni 2014 13:22..