Forsvarets høgskoles mediegruppe

Fagmilitær ekspertise om internasjonale konflikter og konfliktområder.
Mediegruppen ved Forsvarets høgskole bistår media og andre med interesse for de militære aspekter ved internasjonale kriser, konflikter og kriger.


Gruppen består av håndplukkede og erfarne norske offiserer med bred fagmilitær kompetanse og ekspertise, som kan bidra med analyser, kommentarer og vurderinger rundt bruk av militærmakt, militære operasjoner og internasjonale konflikter.

Kontakt mediegruppen på telefon: 9112 2488

Mediegruppen kan på forespørsel bidra på seminarer, kurs og forelesninger hvor tema er innenfor gruppens kompetanseområder.

Fagmilitære ekspertområder:

 • ​Landmakt og landoperasjoner
 • Sjømakt og maritime operasjoner
 • Luftmakt og luftoperasjoner 
 • Militære fellesoperasjoner
 • NATO-operasjoner
 • FN-operasjoner
 • Etterretning
 • Cyberkrigføring
 • Målbekjempelse (Targeting)
 • Krigens folkerett og juridiske aspekter ved militære operasjoner
 • Krigens etikk og etiske spørsmål i krise og krig
 • Ubemannede luftsystemer (UAV)
 • Opprørsbekjempelse og geriljakrigføring
 • Krigshistorie og militærteori

Krig- og konflikt-områder:

 • Midtøsten
 • Afghanistan
 • Konflikter i afrikanske land med FN-misjoner
 • Nord-Korea
 • Sørkinahavet
Mediegruppen uttaler seg i utgangspunktet ikke om norsk forsvarspolitikk eller spesifikke militære operasjoner hvor personell fra det norske forsvaret er involvert.

Publisert 24. januar 2015 13:22.. Sist oppdatert 19. februar 2019 12:30.