Kontakt

​​Forsvarets høgskole

Telefon:   2309 5727

FHS mediegruppe:

9591 0595 (militærfaglige problemstillinger)

Pressekontakt:

Kapteinløytnant Fredrik S. Randgaard: 9170 5906 (spm. om høgskolens virksomhet)

Telefaks:

2309 5729

E-post:  

post.fhs@mil.no

Besøksadresse:

Akershus festning, bygning 10 (vakt/resepsjon)

For avis/vareleveringer o.l.

Postboks 1550, Sentrum
0015 Oslo

Postadresse:

Forsvarets høgskole
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Publisert 9. juni 2015 13:45.. Sist oppdatert 13. september 2016 14:53.