Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt (NIH/F)

Forsvarets kompetansebrønn og overordnede faginstans innen militær idrett og trening.
Fra 1. august vil NIH/F være en del av FHS/Forsvarets stabsskole, avdeling for militær ledelse og styring, ​​​​og heter fra da av seksjon for militær idrett og trening.

NIH/F har et nasjonalt ansvar for å sikre at det gis en helhetlig fagutvikling og kompetanseproduksjon innen fagområdet militøær idrett og trening. Dette innebærer blant annet å sette treningsfaglige utfordringer på dagsorden i ulike miljøer hvor den menneskelige faktor er av betydning for å løse gitte oppdrag.

Instituttets forskningsfelt er tverrfaglig, og rommer både naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fagdisipliner. Instituttets forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer på militær prestasjon og mestring, kroppslig identitet og kultur. 

Treningsformer og ulike bevegelsesløsninger står sentralt, og arbeidet er rettet mot alle nivåer og former for aktivitet i Forsvaret. Instituttet tilbyr kompetanseutvikling i et bredt treningsfaglig perspektiv gjennom heltids- og deltidsstudier, etter- og videreutdanning, fagspesifikke kurs og konferanser.

NIH/F holder til på Akershus festning Oslo.​

BESØKSAdresse:

FHS/Forsvarets institutt
Akershus festning
0015 Oslo
Sentralbord: 2309 5727

Besøksadresse:

Akershus festning, bygning 14 (kontakt vakt/resepsjon i bygning 10)

For avis/vareleveringer o.l.

Postboks 1550, Sentrum
0015 Oslo

Postadresse:

Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt (NIH/F)
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer


Publisert 2. desember 2014 12:40.. Sist oppdatert 16. juni 2017 14:30.