Podkast "På krigsstien": Beskyttelse av sivile

Hvilke trusler står sivile overfor i væpnede konflikter? Hva kan FN gjøre for å stanse disse? Ny episode av På krigsstien.

Sivile blir ofte brukt som strategiske mål i konflikter. Dette har verdenssamfunnet sett flere ganger opp gjennom historien: med grusomme eksempler som Rwanda i 1994 og Balkan på 1990-tallet. Den nye veilederen "Protection of Civilians" gir et sett med verktøy for hvordan man kan bruke det som allerede er tilgjengelig i en FN-operasjon, for å kunne forhindre dette og beskytte sivilbefolkningen.

Med oss i studio:

  • oberst Petter Lindqvist, Norwegian Defence International Centre (NODEFIC)
  • seniorforsker Stian Kjeksrud, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Rapporten "Protection of Civilians" er produsert av NODEFIC og FFI.

Publisert 6. september 2016 10:37.. Sist oppdatert 18. januar 2017 11:00.