Podkast På krigsstien: Forsvarets bistand til politiet

Når og hvordan skal Forsvaret bistå politiet?

Røksund-utvalget har levert en rapport for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks. Vi tok derfor med oss representanter fra både politiet og arbeidsgruppen for å se nærmere på samarbeidet mellom disse to etatene.

Terrorbekjempelse i Norge er Politiets oppgave.  Får de behov for bistand, kan de anmode Forsvaret om det. Vi spør: Når trenger Politiet hjelp, og hva slags hjelp har de behov for? Røksund-utvalget anbefaler en forkorting og forenkling av dagens prosedyre for de situasjonene der Politiet ber Forsvaret om bistand. Hør på episoden for å lære om hvordan dette skal skje.

Med oss i studio har vi 

  • Leder for arbeidsgruppens sekretariat, professor og dekan Kjell Inge Bjerga
  • Forsker ved Institutt for Forsvarsstudier, Magnus Håkenstad
  • Politiadvokat og doktorgradsstipendiat Kai Spurkland ved strategisk stab, Oslo politidistrikt 

Les rapporten fra arbeidsgruppen for utarbeiding av forslag til ny bistandsinstruks

Podcasten er en god introduksjon til Militærmaktseminaret 9. november om Forsvaret i krise og krig. På seminaret vil Kjell Inge Bjerga snakke mer om et relatert tema, nemlig spørsmålet "Hvem eier krisen?". Videre vil Generalmajor Odlo snakke om militær krisehåndtering: deeskalere eller eskalere? 

Meld deg på seminaret.

Publisert 1. november 2016 12:48.. Sist oppdatert 9. november 2016 09:45.