Hva skjer i et NATO-hovedkvarter?

Lær hvordan et NATO-hovedkvarter fungerer under en militær operasjon.

Hver vår rigges det til en kopi av et NATO hovedkvarter på Jørstadmoen ved Lillehammer. Herfra skal stabsstudentene ved Forsvarets høgskole jobbe sammen på tvers av grenene for å løse en væpnet konflikt med en humanitær krise i et fiktivt land. Sjø, luft, hær, cyber og spesialstyrker må gå sammen for å løse konflikten. Dette kalles en fellesoperasjon.

Mange av studentene har aldri jobbet på et hovedkvarter før, men nå er de kastet inn i roller som stabssjef og sjef for spesialstyrkene. Nå må studentene ta stilling til om de skal gå til væpnet konfrontasjon med opprørsgruppen, eller om de skal fokusere på humanitær bistand, men da med risiko for at opprørsgruppen får styrket seg. Studentene får også øvd seg på å jobbe i takt med stridshjulet, og følge den såkalte battle rhythm. Dette er en planleggingsprosess, der alle de militære elementene kobles sammen til den større helheten som utgjør operasjonen.

I denne episoden får vi høre student Marte Burchardt (major), og hennes veileder, oberstløytnant Olaf von Porat Erichsen, fortelle om øvelse Joint Effort.

Publisert 22. mai 2018 10:42.. Sist oppdatert 22. mai 2018 10:42.