Splitt og hersk-hybrid krigføring og påvirkningsoperasjoner

Hvilke hybride trusler er Norge utsatt for i dag og hvordan kan vi forsvare oss mot disse?

​​​​​​​​Se for deg at vi er midt oppe i en krise hvor ting skjer fort og beslutninger må tas under stort press. Samtidig som samfunnet driver med krisehåndtering, dukker det opp falske nyheter i sosiale medier, forfalskning av kommunikasjonen mellom folk, falske nyheter på NRK og andre etablerte medier. Store statlige systemer blir hacket. 

Kaoset er komplett og det er vanskelig å orientere seg. Hva er det som egentlig skjer? Hva er sant, og hva er fake news? Hvem angriper oss? Hva gjør vi i Norge hvis vi havner i en hybrid krig?

Hybrid krigføring er en situasjon der man bruker alle tilgjengelige virkemidler. All form for aggresjon, utenom de rent militære, er en hybrid trussel, og de kan komme fra alle mulige aktører. Klarer vi å tenke oss fram til hvordan vi skal forsvare oss mot slike trusler?

Du lærer:

  • Hva falske nyheter har med hybrid krigføring å gjøre.
  • Hvordan russiske påvirkningsoperasjoner er en hybrid trussel.
  • Hvordan en hybrid krig kan utarte seg​.

​Gjestene i podkastEN er:

  • Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, Forsvarets stabsskole
  • Seniorforsker Frank Steder, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
  • Forsker Erik Reichborn-Kjennerud, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 
Publisert 14. februar 2017 13:45.. Sist oppdatert 7. januar 2019 16:36.