Sesongpremiere for På krigsstien: vår allierte venn Tyrkia

Sesongpremiere for vår podkast På krigsstien: Tyrkia, vår allierte venn, sett i lys av kuppforsøk og Putin-besøk.

Vi åpner sesong 2 med å se på Tyrkia og sommerens hendelser. Hva har det å si for NATO at det blir gjort forsøk på militærkupp hos en alliert? Er det tyrkiske forsvaret fortsatt til å stole på?

Med oss i studio har vi:
  • Oberstløytnant Harald Høiback, professor ved Forsvarets Stabsskole;
  • Lars Haugom, gjesteforsker sivil-militære relasjoner i Tyrkia ved IFS; og
  • Einar Wigen, Tyrkia-forsker ved Universitetet i Oslo