Kurs

​​​Forsvarets høgskole utvikler og gjennomfører kompetansehevende kurs for både sivilt og militært personell.

​​​​​​​Avdeling Sjefskurs tilbyr kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor. Kursene gir kunnskap om - og innsikt i - forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret, og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.

Forsvarets kompetanse– og utdanningssenter (FOKUS) tilbyr alle vernepliktige, vervede, lærlinger og skoleelever i Forsvaret karriereveiledning, jobbsøkerkurs, videregående skole fag, praktiske kurs og høgskole- og universitetsfag. FOKUS er en del av Forsvarets høgskole og har 13 avdelinger rundt om i Norge, som alle er tilknyttet én eller flere militære avdelinger.

Forsvarets stabsskole tilbyr kurs i krigens folkerett, ​​lederutviklingskurs og grunnleggende stabsutdanning.

Norwegian Defence International Centre (NODEFIC) er Forsvarets høgskoles internasjonale kurssenter og gjennomfører en rekke kurs innenfor NORDEFCO-samarbeidet og på oppdrag fra FN.

Publisert 2. november 2015 12:48.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.