Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (Fokus)

Veiledning og kompetansebygging for videre sivil eller militær karriere

Bruk tiden i Forsvaret godt. Benytt deg av Fokus sine tilbud innen karriereveiledning og kompetansebygging for videre sivil eller militær karriere.

Grip muligheten til å ta gratis kurs og utdanning, ta eksamen på videregående skole eller begynn på en høyere utdanning.

Forsvaret har et særskilt ansvar for å tilrettelegge for førstegangstjenestegjørende som har svak utdanningsbakgrunn.

Fokus er en del av Forsvarets høgskole, og har kontorer ved de store militære avdelingene rundt om i Norge.