Kontakt Fokus

Fokus Bardufoss
Besøksadresse: Nalladsbygget, Bardufoss leir
Postadresse: Kapellveien 2, 9325 Bardufoss
Epost:
fokus.bardufoss@fhs.mil.no
Tlf: 7789 7155
Facebook: Fokus Bardufoss

Fokus Bergen
Besøksadresse: Hvite Ørn, Haakonsvern orlogsstasjon
Postadresse: Postboks 14 Haakonsvern, 5886 Bergen
Epost:
fokus.bergen@fhs.mil.no
Tlf: 5550 3496
Facebook: Fokus Bergen

Fokus Bodø
Besøksadresse: Fellesbygget, Bodø hovedflystasjon
Postadresse: Bodø hovedflystasjon, 8047 Bodø
Epost:
fokus.bodo@fhs.mil.no
Tlf: 7557 8666
Facebook: Fokus Bodø

Fokus Grensevakten
Besøksadresse: Vargheim Høybuktmoen 
Postadresse: Pb 130, 9915 Kirkenes
Epost:
fokus.grensevakten@fhs.mil.no
Tlf: 7899 4311
Facebook: Fokus Grensevakten

Fokus Harstad
Besøksadresse: Festningsveien 1, Velferdsbygget Trondenes leir
Postadresse: Boks 60, 9481 Harstad
Epost:
fokus.harstad@fhs.mil.no
Tlf: 7701 4830
Facebook: Fokus Harstad

Fokus Oslo
Besøksadresse: Huseby leir
Postadresse: Sørkedalsveien 148, 0701 Oslo
Epost:
fokus.oslo@fhs.mil.no
Tlf: 2309 5980
Facebook: Fokus Oslo

Fokus Rena
Besøksadresse: Velferdsbygget, Rena leir
Postadresse: Postboks 24, 2451 Rena
Epost:
fokus.rena@fhs.mil.no
Tlf: 6240 2182
Facebook: Fokus Rena

Fokus Sessvollmoen
Besøksadresse: Bygn 0029 Sessvollmoen
Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen
Epost:
fokus.sessvollmoen@fhs.mil.no
Tlf: 6392 5248 

Facebook: Fokus Sessvollmoen

Fokus Setermoen
Besøksadresse: Molund, Setermoen leir
Postadresse: Postboks 49, 9565 Bardu
Epost:
fokus.setermoen@fhs.mil.no
Tlf: 9151 3365
Facebook: Fokus Setermoen

Fokus Skjold
Besøksadresse: SKG-bygget, Skjold leir
Postadresse: Postboks 203, 9335 Øverbygd
Epost:
fokus.skjold@fhs.mil.no
Tlf: 7789 7165
Facebook: Fokus Skjold

Fokus Rogaland - Agder
Besøksadresse: Avd Stavanger: Madlaleiren, 4045 Hafrsfjord
Besøksadresse: Avd Kjevik: Luftforsvarets skolesenter Kjevik, 4606 Kristiansand
Epost:
fokus.rogaland-agder@fhs.mil.no
Tlf: Stavanger: 5134 7680
Tlf: Kjevik: 3806 5119
Facebook: Fokus Rogaland-Agder

Fokus Ørland
Besøksadresse: Ørland Hovedflystasjon, UV-bygget (56)
Postadresse: Ørland Hovedflystasjon, UV-bygget (56), 7129 Brekstad
Epost:
fokus.orland@fhs.mil.no
Tlf: 7251 2212
Facebook: Fokus Ørland

Fokus Studiesenteret
Besøksadresse: Næringshage Nord, Rustahøgda, Bardufoss
Postadresse: Kapellveien 2, 9325 Bardufoss
Epost:
fokus.studiesenter@fhs.mil.no
Tlf: 7789 7397

Fokus Ledelse
Besøksadresse: Næringshage Nord, Rustahøgda, Bardufoss
Postadresse: Kapellveien 2, 9325 Bardufoss
Epost:
fokus.ledelse@fhs.mil.no
Tlf: 7789 7398

Publisert 17. juni 2016 14:05.. Sist oppdatert 19. august 2016 12:55.