Innføring i ADL-produksjon

​Deltagerne skal etter kurset ha grunnleggende forståelse om ADL, samt være i stand til å vurdere om det kan anvendes i egen organisasjon. Deltagerne skal videre anerkjenne ADL som metode og kunne analysere når ADL kan benyttes. 

Kurset gir en grunnleggende innføring i planlegging, forarbeid, produksjon og evaluering av ADL. Personell som innehar eller er tiltenkt funksjoner innen produksjon og\eller støtte til ADL-produksjoner.

Påmelding til alle våre kurs skjer i Søknadsweb for etter- og videreutdanning.
Utvid fanen: Kurstilbud fra FHS, ADL seksjon.

Kontakt for administrative spørsmål e-post:  adl.kontakt@oslo.mil.no


Publisert 29. august 2017 14:19..