Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl på øvelse Cold Response 2016. /During Cold Response 2016.Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl på øvelse Cold Response 2016. /During Cold Response 2016.http://forsvaret.no/media/PubImages/DSC_9726.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6756

Sjefskurs 18

Sjefskurs nr. 18 gjennomføres 10. januar – 31. mars 2017. Det tas opp 29 elever, med overvekt av sivile deltakere.

Kurset gir nøkkelpersonell i sivil og militær sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Kursdeltakerne gis også innsikt i samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivilmilitært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Hvert sjefskurs har et eget tematisk fordypningsområde. Tematisk fordypning for Sjefskurs 18 er «Transatlantiske forbindelser».

Kurset er delt i tre studieperioder

Studieperiode 1 skal gi kursdeltakerne kunnskap om faktorer som påvirker norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Studieperiode 2 fokuserer på norske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, og kursets fordypningsområde vil primært bli behandlet i denne studieperioden.

Studieperiode 3 vektlegger sivil beredskap, sivilt-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Målgruppe 

Stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, næringsliv og landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer.

Kursopplegg 

Kurset vil i hovedsak bli gjennomført i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det gjennomføres også diverse studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa, samt to krisehåndteringsøvelser i den avsluttende studieperioden.

Kursopplegget er arbeidskrevende og det kreves aktivt engasjement av den enkelte deltaker basert på prinsippet om ansvar for egen og andres læring. Den programmerte virksomhet vil ofte kunne gå ut over vanlig arbeidstid. Studiereisene vil berøre helger.

Antallet innstilte kandidater til sjefskursene øker stadig. Det henstilles derfor til innstillende departementer, etater, institusjoner og organisasjoner om å begrunne og rangere sine kandidater til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder FHS seg imidlertid at innstillingene i enkelte tilfeller kan fravikes.

Publisert 6. juli 2016 00:00.. Sist oppdatert 4. januar 2017 10:32.