Kalenderhendelse
Starttidspunkt1. januar 2018
Sluttidspunkt23. mars 2018
StedOslo
Type hendelseKurs

Sjefskurs 21, søknadsfrist 23. mars

Forsvarets høgskole gjennomfører sjefskurs nr. 21 i tiden 14. august - 2. november 2018. Tematisk fordypningsområde for kurset er «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa - med Russland som nabo».

Kurset gir nøkkelpersonell i sivil og militær sektor kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Kursdeltakerne gis også innsikt i samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivilmilitært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Det vil bli tatt opp 29 elever med overvekt av sivile deltakere. 

Søknadsfrist er 23. mars 2018.

Kontaktperson for praktiske spørsmål er kurskonsulenten, på tlf. 2309 5711.

HVORDAN SØKE PÅ KURSET?

Underlagte etater og statsinstitusjoner fremmer sine aktuelle kandidater tjenesteveg til sitt fagdepartement. Det respektive fagdepartement fremmer en samlet innstilling med begrunnelse og rangering for sine aktuelle kandidater. 

Uavhengige statsinstitusjoner, frittstående etater, andre organisasjoner og institusjoner fremmer sine innstillinger med rangering av de aktuelle kandidater innen den oppsatte tidsfristen.

Kvinner oppfordres til å søke. 

SØKNADSFRISTEN MÅ OVERHOLDES

Vi ber om at innstillende adressater sender sine forslag senest 23. mars 2018 til: 

Forsvarets høgskole/Sjefskurs 
Postboks 800, Postmottak 
2617 Lillehammer

Søknaden kan også sendes på e-post: forsvaret@mil.no

Administrativ informasjon
Vi ber om CV med følgende data for innstilte kandidater:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnr og e-postadresse

Kursdeltakerne skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Det presiseres at klareringsbevis må være klart før kurset starter og dette om mulig sendes sammen med innstillingen. 

Innstilte kandidater fra privat sektor som mangler sikkerhetsklarering bes kontakte kurskonsulenten på tlf. 2309 5711.

MÅLGRUPPE 

Stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, næringsliv og landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer.

For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder vi oss retten til å endre søkerorganisasjonenes rangering.

Neste sjefskurs er nr. 22 og gjennomføres 8. januar – 29. mars 2019.

Publisert 4. januar 2018 00:00.. Sist oppdatert 15. januar 2018 08:39.