Enkeltemner

FHS tilbyr enkeltemner på 15 og 10 studiepoeng til sivilt og militært ansatte i Forsvaret.

​​​

 Oversikt enkeltemner

 

 

Aktuelle sikkerhetsutfordringer og truslerAktuelle sikkerhetsutfordringer og truslerhttp://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Studier og kurs/Studier/Enkeltemner/aktuelle-sikkerhetsutfordringer-og-trusler
Innføring i Forsvarets virksomhet Innføring i Forsvarets virksomhet http://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Studier og kurs/Studier/Enkeltemner/Innføring i Forsvarets virksomhet
Politikk, samfunn og etterretningPolitikk, samfunn og etterretninghttp://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Studier og kurs/Studier/Enkeltemner/Politikk samfunn og etterretning
Nasjonal beredskap og krisehåndteringNasjonal beredskap og krisehåndteringhttp://forsvaret.no/hogskolene/forsvarets-hogskole/Studier og kurs/Studier/Enkeltemner/Nasjonal beredskap og krisehåndtering

Publisert 31. august 2016 12:48.. Sist oppdatert 26. januar 2017 09:21.