Søknader på studier for sivilt tilsatte

Er du sivilt tilsatt og vil søke på noen av våre studier, les dette.

For mer informasjon, ber vi deg lese hele kunngjøringer på Forsvarets intranett.

Last ned FHS søknadsskjema, fyll ut og last opp på Søknadsweb.

Det er viktig at avdelingen har gitt sin påtegning i søknaden. Vitnemål/karakterutskrifter som bekrefter utdanningskravet må lastes opp som innskannede dokumenter i Søknadsweb

Publisert 20. september 2017 14:15.. Sist oppdatert 4. oktober 2017 14:13.