For studenter

​​​​​​Pensum og emnebeskrivelser

Stabs- og masterstudiet - For studenter som begynner på stabsstudiet høsten 2015

Samlingsbasert master i militære studier - For studenter som begynte høsten 2015

Master i militære studier - For studenter som leverer masteroppgave våren 2016.

Eksamen, oppgaveskriving og masteroppgaven

Informasjon om å skrive oppgaver, finne litteratur med mer finner du under bibliotekets sider.Publisert 27. august 2014 10:54.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.