Fosse, Thomas Hol
AvdelingForsvarets høgskole, Stabsskolen
StillingPhD-kandidat
Telefon2309 5360
Eposttfosse@fhs.mil.no

Thomas Hol Fosse er PhD-kandidat ved Forsvarets høgskole og leder for Regelverksenheten i Forsvarets fellestjenester. Han tar en doktorgrad i organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen, der han er tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi.

Fosse har embetseksamen i jus fra Universitet i Bergen (2001) og en master i militære studier fra Forsvarets høgskole (2014).

Han har tjenesteerfaring fra Forsvarets overkommando og Forsvarsstaben. I tillegg har han erfaring fra advokatfirma, samt sivil og militær påtalemyndighet. 

​Fosse arbeider på flere prosjekter, blant annet "Lederkandidatstudien". Les mer om Fosse på ResearchGate.

Bok/rapport/avhandling

Del av bok/rapport

  • Fosse, Thomas Hol. 2019. "Destruktiv ledelse i en militær kontekst". I Militær ledelse, redigert av Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse og Ole Boe, 209–238. Fagbokforlaget.
  • Fosse, Thomas Hol, rino Johansen og Ole Boe. 2019. "Forord". I Militær ledelse, redigert av Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse og Ole Boe, 5–6. Fagbokforlaget.
  • Johansen, Rino Bandlitz, Thomas Hol Fosse og Ole Boe. 2019. "Hva er militær ledelse". I Militær ledelse, redigert av Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse og Ole Boe, 15–36. Fagbokforlaget.
  • Martinsen, Øyvind L., Thomas Hol Fosse og Rino Bandlitz Johansen. 2019. "Effektiv ledelse i militære organisasjoner". I Militær ledelse, redigert av Rino Bandlitz Johansen, Thomas Hol Fosse og Ole Boe, 157–187. Fagbokforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

Publisert 16. oktober 2015 13:06.. Sist oppdatert 24. juni 2020 14:38.