Aandstad, Anders
AvdelingForsvarets høgskole
StillingForsker
Telefon2326 2118
Epostanders.aandstad@nih.no

(f. 1973). PhD (Fysisk form og fysisk aktivitet i HV), cand. scient fra Norges idrettshøgskole (2003). Faglærer i kroppsøving fra Høgskolen i Telemark og Høgskulen i Sogn og Fjordane (1999). Frivillig idrettsarbeider for Norges idrettsforbund/NORAD i Zimbabwe (1999). Hovedfag ved Norges idrettshøgskole, fordypning idrettsbiologi (2000-2003). Eget idrettsforskningsprosjekt i Tanzania (2003). Lærer i idrettsfag ved Nadderud videregående skole (2003). Forsker ved NIH/F siden 2004.

Arbeider med revidering av Forsvarets fysiske testordning, oppfølging og kvalitetssikring av fysisk testing ved sesjon, utskriving av artikler vedrørende fysisk form på prosjektet "Kadettutviklingsstudien" og andre prosjekter, skriftlige bidrag inn mot faget "Militær fysisk trening" og drift av NIH/Fs mobile fysiske testlab.

Interessefelt og kompetanseområder

 • Idretts- og arbeidsfysiologi
 • Testmetodikk fysisk form
 • Militære fysiske arbeidskrav
 • Kartlegging fysisk form og fysisk aktivitet i Forsvaret​​

Bok/rapport/avhandling

 • Aandstad, Anders, Amund Jensen og Jan Kristian Bredesen. 2018. Sammenhengen mellom 12 minutter ro-ergometer test og tid på 3000 meter løp. Rapport, Forsvarets høgskole.
 • Aandstad, Anders. 2017. Physical Fitness and Physical Activity i Norwegian Home Guard Soldiers. A cross-sectional and method comparison study. Doktorgradsavhandling, Norges idrettshøgskole.
 • Aandstad, Anders. 2017. Sammenhengen mellom stående- og sittende medisinballstøt. Rapport fra to prosjekter utført på utskrivningspliktige og soldater i førstegangstjeneste. Rapport, Forsvarets høgskole.
 • Aandstad, Anders. 2016. Minimumskravskalaer for fysiske tester i Forsvaret. En beskrivelse av hvordan minimumskravkalaene for Forsvarets nye fysiske testordning er fastsatt. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Aandstad, Anders. 2015. Fysiske testresultater i Forsvaret - relatert til alder og kjønn. Data fra P3. Rapport, Forsvarets høgskole, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Aandstad, Anders. 2015. Styrketesting på sesjon. Gir medisinballstøt, stille lengde og pull-ups et mer valid mål på styrke enn dagens isometriske bryst- og beinpress? Rapport fra valideringsprosjekt ved FPVS Hamar høsten 2015. Rapport, Forsvarets høgskole, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Husøy, Anders, Anders Aandstad og Sigmund Alfred Anderssen. 2015. Livsløpsendringer i fysisk prestasjonsevne og helse. Rapport, Norges idrettshøgskole, seksjon for idrettsmedisin.
 • Kirknes, Jon, Anders Aandstad og Annett Victoria Stornæs. 2014. Innstilling. Revidert fysisk testordning for Forsvaret. Rapport, Forsvarets høgskole, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Stornæs, Annett V., Anders Aandstad og Jon Kirknes. 2014. Fysiske tester og fysiske arbeidskrav i Forsvaret - hva mener Forsvarets ansatte? Delrapport. Rapport, Forsvarets høgskole - Norges idrettshøgskole/Forsvarets institutt.
 • Stornæs, Annett Victoria, Anders Aandstad og Jon Kirknes. 2014. Pilotutprøving og validering av aktuelle nye og eksisterende styrketester. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Aandstad, Anders, Rune Hageberg og Reidar Säfvenbom. 2009. HV i bevegelse. Rapport 2: Fysisk form og fysisk aktivitet i HV. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvaret institutt.
 • Säfvenbom, Reidar og Anders Aandstad. 2007. HV i bevegelse. Rapport 1. Kartlegging av fysisk aktivitet og determinanter for fysisk aktivitet blant norske Heimevernssoldater. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvaret institutt.
 • Aandstad, Anders. 2005. Fysisk form og testing i Heimevernet Samlerapport pilotprosjekt del 1a, 1b og 2. Rapport, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt.
 • Aandstad, Anders. 2004. Fysisk form og testing i Heimevernet: En foreløpig rapport fra testingen av HV-04 soldaters fysiske form. Rapport, Norges idrettshøgskole forsvarets institutt.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Aandstad, Anders og Anders McD Sookermany. 2008. "Mennesket som basis for militære operasjoner". I Kropp, bevegelse og energi : i den grunnleggende soldatutdanningen, redigert av Reidar Säfvenbom og Anders McD Sookermany, 227–242. Universitetsforlaget.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Aandstad, Anders og Rune Hageberg. 2018. Reliability and Validity of a Maximal Treadmill Test for Predicting Aerobic Fitness in Norwegian Prospective Soldiers. Military medicine .
 • Säfvenbom, Reidar, Robert Buch og Anders Aandstad. 2017. Eagerness for Physical Activity Scale: Theoretical background and validation. Applied Developmental Science 21 (3): 184–199.
 • Aandstad, Anders, Rune Hageberg, Ingar Morten K Holme og Sigmund Alfred Anderssen. 2016. Objectively measured physical activity in home guard soldiers during military service and civilian life. Military medicine 181 (7): 693–700.
 • Eliassen, Håkon Skogrand, Anders Aandstad, Christopher Kalhagen Bjerkvig, Theodor Kaurin Fosse, Tor Hervig, Heather F. Pidcoke og Geir Strandenes. 2016. Making whole blood available in austere medical environments: Donor performance and safety. Transfusion 56 : S166–S172.
 • Buch, Robert, Christina G. L. Nerstad, Anders Aandstad og Reidar Säfvenbom. 2015. Exploring the interplay between the motivational climate and goal orientation in predicting maximal oxygen uptake. Journal of Sports Sciences 34 (3): 267–277.
 • Aandstad, Anders, Rune Hageberg, Ingar Morten K Holme og Sigmund Alfred Anderssen. 2014. Anthropometrics, body composition, and aerobic fitness in norwegian home guard personnel. Journal of Strength and Conditioning Research 28 (11): 3206–3214.
 • Aandstad, Anders, Kristian Holtberget, Rune Hageberg, Ingar Morten K Holme og Sigmund Alfred Anderssen. 2014. Validity and reliability of bioelectrical impedance analysis and skinfold thickness in predicting body fat in military personnel. Military medicine 179 (2): 208–217.
 • Aandstad, Anders og Elena Simon. 2013. Reliability and validity of the soccer specific INTER field test. Journal of Sports Sciences 31 (13): 1383–1392.
 • Aandstad, Anders, Rune Hageberg, Øystein Sæther og Rune O. Nilsen. 2012. Change in Anthropometrics and Aerobic Fitness in Air Force Cadets During 3 years of Academy Studies. Aviation, Space and Environmental Medicine 83 (1): 35–41.
 • Aandstad, Anders, Ingar Morten K Holme, Sveinung Berntsen og Sigmund Alfred Anderssen. 2011. Validity and Reliability of the 20 Meter Shuttle Run Test in Military Personnel. Military medicine 176 (5): 513–518.
 • Berntsen, Sveinung, Rune Hageberg, Anders Aandstad, Petter Mowinckel, Sigmund A. Anderssen, Kai-Håkon Carlsen og Lars Bo Andersen. 2010. Validity of physical activity monitors in adults participating in free-living activities. British Journal of Sports Medicine 44 (9): 657–664.
 • Berntsen, Sveinung, Karin Lødrup Carlsen, Rune Hageberg, Anders Aandstad, Petter Mowinckel, Sigmund A. Anderssen og Kai-Håkon Carlsen. 2009. Asthma symptoms in rural living Tanzanian children; prevalence and the relation to aerobic fitness and body fat. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology 64 (8): 1166–1171.
 • Berntsen, S, Rune Hageberg, Anders Aandstad, P Mowinckel, S.A. Anderssen, K.H. Carlsen og L.B. Andersen. 2008. Validity of physical activity monitors in adults participating in free-living activities. British Journal of Sports Medicine .
 • Aandstad, Anders, Sveinung Berntsen, Rune Hageberg, Lena Klasson-Heggebø og Sigmund A. Anderssen. 2006. A comparison of estimated maximal oxygen uptake in 9 and 10 year old schoolchildren in Tanzania and Norway. British Journal of Sports Medicine 40 (4): 287–292.
 • Dyrstad, Sindre M., Anders Aandstad og Jostein Hallén. 2005. Aerobic fitness in young Norwegian men : a comparison between 1980 and 2002 Population changes in aerobic fitness. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 15 (5).
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Aandstad, Anders. 2012. "Fysiske arbeidskrav for militært personell". Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (02).
 • Aandstad, Anders, Anders McD Sookermany og Reidar Säfvenbom. 2010. The Cadet Development Study - A longitudinal interdisciplinary study on Norwegian cadets. Moving soldiers - Soldaten i bevegelse (2): 55–55.
 • Aandstad, Anders, Sindre M. Dyrstad og Jostein Hallén. 2006. Dårligere kondisjon hos norske menn ved sesjon. Norsk Militært Tidsskrift (8).

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Aandstad, Anders. 2018. Kutt i idretten. Forsvarets forum.
 • Aandstad, Anders. 2013. Samme fysiske krav? Heimevernet.
 • Aandstad, Anders. 2013. Slik tester du formen! Heimevernet.
 • Aandstad, Anders. 2013. Verneplikt og fysisk kapasitet. Heimevernet.
 • Aandstad, Anders. 2012. Fysisk form i Heimevernet - bedre enn sitt rykte? Heimevernet.
 • Aandstad, Anders. 2012. Opp med pulsen! Heimevernet.
 • Aandstad, Anders. 2012. Styrketrening. Heimevernet.
 • Aandstad, Anders og Rune Hageberg. 2012. Reliability and Validity of a New Treadmill Test for Screening Prospective Military Recruits. Medicine & Science in Sports & Exercise.
 • Berntsen, Sveinung, Rune Hageberg, Anders Aandstad, Sigmund Alfred Anderssen og Lars Bo Andersen. 2012. Objective Assessment Of Sedentary Behaviour And Light Physical Activity In Free Living Activities. Medicine & Science in Sports & Exercise.
 • Berntsen, Sveinung, Rune Hageberg, Anders Aandstad, Sigmund A. Anderssen og Lars Bo Andersen. 2007. En sammenligning av energiforbruk målt ved Sensewear Pro2 Armband og indirekte kalorimetri i dagligdags setting. Norsk idrettsmedisin.
Vis alle
Publisert 15. juli 2015 13:15.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 13:00.