Heier, Tormod
AvdelingForsvarets høgskole
StillingOberstløytnant (PhD)
Telefon4764 2420
Eposttheier@fhs.mil.no

​​​​​​(f. 1968) Oberstløytnant Tormod Heier er tilsatt ved seksjon for utvikling og lederstøtte på Forsvarets stabsskole.
Han hamilitærfaglig utdanning fra befalsskole og krigsskole i Hæren og stabsskole fra Forsvarets høgskole. I tillegg har Heier en mastergrad fra Kings College i London og et hovedfag fra Universitetet i Oslo.
Heier har erfaring fra tjeneste i Hæren,  Forsvarsdepartementet, Etterretningstjenesten, Institutt for Forsvarsstudier, og NUPI. Han er redaktør for en rekke bøker om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og foreleser ved Forsvarets høgskole, Universitetet i Oslo og ved Høgskolen i Hedmark (Campus Rena).

Heier ble tildelt Norsk PENs Ossietzkypris for 2017.

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEMORÅDER:

 • Skjæringsfeltet mellom politikk og militærmakt
 • Militære operasjoner i utlandet
 • Nordområdene
 • Forholdet mellom Norge, Russland og USA

Bok/rapport/avhandling

 • Heuser, Beatrice, Tormod Heier og Guillaume Lasconjarias, red. 2018. Military exercises: Political messaging and strategic impact. NATO Defence College.
 • Heier, Tormod, red. 2017. Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Fagbokforlaget.
 • Matlary, Janne Haaland og Tormod Heier, red. 2016. Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod og Anders Olav Kjølberg. 2015. Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, red. 2014. Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Universitetsforlaget.
 • Bøe-Hansen, Ola, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary, red. 2013. Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary, red. 2013. Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod og Anders Olav Kjølberg, red. 2013. Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, red. 2011. Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod. 2006. Influence and marginalisation: Norway's adaptation to US transformation efforts in NATO,1998-2004. Doktorgradsavhandling, Unipub forlag.
 • Heier, Tormod. 1999. Forsvaret etter den kalde krigen: En militærplitisk analyse av invasjonsforsvaret og verneplikten. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.
Vis alle

Del av bok/rapport

 • Heier, Tormod. 2019. "Britains joint expeditionary force : a force of friends?" I The United Kingdom’s Defence After Brexit: Britain’s Alliances, Coalitions, and Partnerships, redigert av Janne Haaland Matlary og Robert Johnson, 189–215. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod. 2019. "Is affective oversight possible? The rising influence of Norway`s intelligence service". I Intelligence oversight in the twenty-first century: Accountability in a changing world, redigert av Njord Wegge og Ian Leigh, 43–57. Routledge.
 • Heier, Tormod. 2018. "Conclusions". I Military exercises: Political messaging and strategic impact, redigert av Beatrice Heuser, Tormod Heier og Guillaume Lasconjarias, 353–365. NATO Defence College.
 • Heier, Tormod. 2018. "Military samhandling - formal and informal behaviour in Norway`s armed forces". I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, redigert av Glenn-Egil Torgersen, 301–319. Cappelen Damm Akademisk.
 • Heier, Tormod. 2018. "Towards a new robust defence? Norway's exercises on NATO's Northern Flank, 2008-2017". I Military exercises: Political messaging and strategic impact, redigert av Beatrice Heuser, Tormod Heier og Guillaume Lasconjarias, 163–185. NATO Defence College.
 • Heier, Tormod. 2017. "Kan Forsvaret bli en moderne kompetanseorganisasjon?" I Kompetanseforvaltning i Forsvaret, redigert av Tormod Heier, 85–107. Fagbokforlaget.
 • Heier, Tormod. 2016. "The logic of asymmetry: Russia's approach towards NATO". I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 265–287. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod og Janne Haaland Matlary. 2016. "Introduction". I Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe, redigert av Janne Haaland Matlary og Tormod Heier, 3–15. Palgrave Macmillan.
 • Heier, Tormod. 2015. "Et innblikk i russisk tenkning". I Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 41–56. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2015. "Hva fremmer og hva hemmer Forsvarets læringsevne?" I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 163–176. Fagbokforlaget.
 • Heier, Tormod. 2015. "Læring i risikosamfunnet." I Pedagogikk for det uforutsette, redigert av Glenn Egil Torgersen, 89–98. Fagbokforlaget.
 • Kjølberg, Anders Olav og Tormod Heier. 2015. "Ny usikkerhet - nye konsekvenser". I Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 177–187. Universitetsforlaget.
 • Kjølberg, Anders Olav og Tormod Heier. 2015. "Russland og Norge i en ny tid". I Norge og Russland. Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg, 9–24. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2014. "Hva er internasjonale operasjoner?" I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 22–33. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2014. "Hvordan påvirker internasjonale operasjoner Forsvaret?" I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 225–236. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod og Hans Kristian Helseth. 2014. "Sjøforsvaret i internasjonale operasjoner". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 169–178. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg. 2014. "Norge i internasjonale operasjoner". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 13–18. Universitetsforlaget.
 • Høiback, Harald og Tormod Heier. 2014. "Strategy and Domestic Friction: The Case of Norway". I Alike or different? Scandinavian approaches to military interventions, redigert av Håkan Edström og Dennis Gyllenspore, 126–156. Santérus Academic Press Sweden.
 • Heier, Tormod. 2013. "Mellom beroligelse og avskrekking: Forsvarets krisehåndtering". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2013. "Norsk krisehåndtering - et spørsmål om sivil kontroll?" I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2013. "Politisk styring og nasjonal kontroll: Norges deltakelse i kirgen mot Libya". I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary. 2013. "Innledning". I Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan, redigert av Tormod Heier, Ola Bøe-Hansen og Janne Haaland Matlary. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod og Anders Olav Kjølberg. 2013. "Innledning". I Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering, redigert av Tormod Heier og Anders Olav Kjølberg. Universitetsforlaget.
 • Heier, Tormod. 2011. "Norsk militærmakt i endring". I Nytt landskap - nytt forsvar: Norsk militærmakt 1990-2010, redigert av Tormod Heier. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod. 2010. "Mangfold som politisk prosjekt i Forsvaret". I Uniformitet eller mangfold? Norsk militærprofesjon i endring, redigert av Nils Terje Lunde, Håkan Edström og Janne Haaland Matlary. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod. 2010. "Stabiliseringsoppdrag i Afghanistan: En militær gjøkunge?" I Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner, redigert av Tore Nyhamar. Abstrakt forlag.
 • Heier, Tormod og Robert Mood. 2007. ""Leuge vegvalg" i et moderne Forsvar". I Veglederen : et festskrift til Nils Faarlund / red. Anders McD Sookermany & Jørgen W. Eriksen, redigert av Anders McD Sookermany og Jørgen Weidemann Eriksen. Oslo: Gan forlag.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Heier, Tormod. 2018. Avoiding war : how should Northern Europe respond to the US-Russian rivalry? Arctic Review on Law and Politics 9 : 267–286.
 • Heier, Tormod. 2018. Norsk Russlandpolitikk og norsk alliansepolitikk - to uforenlige størrelser? Vardøger (37): 114–140.
 • Heier, Tormod. 2017. "Drømmen om Amerika" - en selvoppfyllende profeti. Internasjonal Politikk 75 (1): 13–20.
 • Heier, Tormod. 2015. "Conventional Forces on Unconventional Battlefields. Is Military Education “On Track”?" Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift (3): 6–20.
 • Heier, Tormod. 2015. Is ‘out of area’ also ‘out of control’? Small states in large operations. RUSI Journal 160 (1): 58–66.
 • Heier, Tormod. 2014. "Fremtidskrigen - en kamp på tre fronter". Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 218 (2): 86–89.
 • Heier, Tormod. 1997. The Norwegian Army: A viable tool for the 21st Century? Report (587).
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Heier, Tormod. 2018. Forsvaret trenger ikke mer penger, bare mer styring. Pro Patria (3): 38–41.
 • Heier, Tormod. 2018. Fremtidens operative og taktiske konsept. Vårt försvar (3): 16–18.
 • Heier, Tormod. 2018. Sikring av IKT og digital informasjon - Norges nye førstelinjeforsvar. Prosjektledelse (3).
 • Heier, Tormod. 2018. "Svekket på hjemmebane". Forsvarets forum .
 • Heier, Tormod. 2016. "Russland har mye å frykte". Minervanett .
Vis alle

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Heier, Tormod. 2018. Hva slags nordisk samarbeid? Klassekampen, 03. oktober.
 • Heier, Tormod. 2018. Ny kold krig - Marie Krarup taler med 17 eksperter fra øst og vest. Nordisk Østforum.
 • Ottosen, Rune og Tormod Heier. 2018. Misforstått hemmelighold. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 29. januar.
 • Heier, Tormod. 2017. "Balansegang på slakk line". Agenda Magasin, 31. mai.
 • Heier, Tormod. 2016. "Konservatisme i åndenød". Minervanett, 06. januar.
 • Heier, Tormod. 2016. Libya-krigen må granskes. Dagbladet, 27. september.
 • Heier, Tormod. 2016. Noen vanskelige valg i Syria. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 19. mai.
 • Heier, Tormod. 2016. Sikkerhetspolitisk selvsensur. Klassekampen, 17. november.
 • Heier, Tormod. 2016. Stol på koalisjonen? Klassekampen, 11. mai.
 • Heier, Tormod. 2016. Uavhengighet og lojalitet. Klassekampen, 30. november.
 • Heier, Tormod. 2015. Angrep er blitt beste forsvar. Dagens næringsliv, 04. juni.
 • Heier, Tormod. 2015. "Military Thinking in the 21st century". Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift.
 • Heier, Tormod. 2015. Military thinking in the 21st century. Norsk Militært Tidsskrift.
 • Heier, Tormod. 2015. Russland, vesten og spillereglene. Dagens næringsliv, 07. april.
 • Heier, Tormod. 2014. Hva har vi lært av 20 år i krig? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 27. mai.
 • Heier, Tormod. 2014. "Konservatisme i åndenød". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 29. desember.
 • Heier, Tormod. 2009. "Israels militære avmakt". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.), 26. januar.
 • Heier, Tormod. 1996. Legg ned NATO fremfor en utvidelse østover. Forsvarets forum.
Vis alle
Publisert 8. juni 2015 10:54.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 13:02.