Herberg Marius
AvdelingForsvarets høgskole
StillingPhd-stipendiat
Telefon9221 1790
Epostmariuher@stud.ntnu.no

Oberstløytnant Marius Herberg (f. 1973) er doktorgradsstipendiat ved Forsvarets stabsskole, avdeling for militær ledelse og styring. Doktorgraden tas ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim, Institutt for psykologi. "Competence for the Unforeseen" er det overordnede temaet for doktorgradsprosjektet.   

Herberg har operativ erfaring fra Hæren og forvaltningsbakgrunn fra Luftforsvaret. Han har tjenestegjort i ulike roller og på flere nivå i Forsvaret. I tillegg har han erfaring fra Forsvarsdepartementet og internasjonal tjeneste på Balkan.  

Han har militærfaglig utdanning fra befalsskole i Hæren, krigsskole i Luftforsvaret og stabsskole fra Forsvarets høgskole. Herberg har en mastergrad i militære studier fra Forsvarets høgskole. I tillegg har han en cand. mag. -grad fra Høgskolen i Lillehammer.    

Herberg deltar i forskningsprosjektet "Det uforutsette" og forskningsprogrammet "Personell og kompetanse" ved Forsvarets stabsskole. 

Del av bok/rapport

  • Herberg, Marius, Glenn-Egil Torgersen og Torbjørn Rundmo. 2018. "Competence for the Unforeseen - The importance of human, social and organizational factors". I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, redigert av Glenn-Egil Torgersen, 267–300. Cappelen Damm Akademisk.
Publisert 5. januar 2018 13:52.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 13:03.