Johansen, Rino Bandlitz
AvdelingForsvarets høgskole
StillingHovedlærer
Telefon2309 5846
Epostrinjohansen@fhs.mil.no

(f. 1965) Kommandørkaptein og hovedlærer i militær ledelse ved avdeling for ledelse og styring. Johansen har i tillegg til militær utdannelse også PhD i operativ psykologi ved universitetet i Bergen (UiB). Han har tidligere operativ bakgrunn og tjeneste som skipssjef fra marinen.

De siste årene har han hatt ulike jobber ved FSTS avdeling for militærpsykologi og lederutvikling, blant annet som forsker og emneansvarlig for emnet Militær ledelse.

Bok/rapport/avhandling

  • Larsson, Gerry, Anna Karina Berglund, Aida Alvinius og Rino Bandlitz Johansen. 2017. Militæra mellanchefers containerfunction och ledarskap En nyckel til organisatorisk resultat. Rapport, Forsvarshøgskolan.
  • Johansen, Rino Bandlitz, Sofia Nilsson, Alicia Ohlsson, Linda-Marie Lundquist, Aida Alvinius, Peder Hyllengren, Gudmund Waaler og Gerry Larsson. 2014. Militært Ledarskap: Emotionskultur och emotionshanntering i påfrestande situationer. Rapport, forsvarshøgskolan.
  • Nilsson, Sofia, Alicia Ohlsson, Linda-Marie Lundquist, Aida Alvinius, Peder Hyllengren, Gudmund Waaler, Rino Bandlitz Johansen og Gerry Larsson. 2014. Militärs lederskap: Emotionskultur och emotionshandtering i moraliskt påfrestade situasjoner. Ett kvantitativt test av en kvalitativ framtagen modell. Lederskapscentrum Serie I:93. Karlstad: Försvarshögskolan.
  • Johansen, Rino Bandlitz. 2013. "The impact of military identity on performance in the Norwegian Armed Forces". Doktorgradsavhandling, University of Bergen.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

  • Johansen, Rino Bandlitz, Jon Christian Laberg og Monica Martinussen. 2014. Military identity as predictor of perceived military competence and skills. Armed forces and society 40 (3): 521–543.
  • Johansen, Rino Bandlitz, Jon Christian Laberg og Monica Martinussen. 2014. The impact of military identity on Norwegian junior officer students. Journal of political & military sociology 42 : 75–98.
  • Johansen, Rino Bandlitz, Jon Christian Laberg og Monica Martinussen. 2013. Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social Behavior and Personality: An international journal 41 (5): 861–880.
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

  • Johansen, Rino Bandlitz. 2017. Ledelse og lederutdanning - Forsvarets flaggskip? Norsk Militært Tidsskrift (3).
  • Johansen, Rino Bandlitz. 2010. Profesjonsidentitet i Kystjegerkommandoen. Pacem : militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 13 (1): 5–24.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

  • Johansen, Rino Bandlitz. 2010. En ønsket utvikling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Publisert 16. juli 2015 09:56.. Sist oppdatert 30. oktober 2018 13:04.