Listou, Tore
AvdelingForsvarets høgskole
StillingHøgskolelektor
Eposttlistou@fhs.mil.no

​​​(f.1966) Tore Listou er høgskolelektor ved Forsvarets stabsskole, hvor han er ansvarlig for høgskolens forskning innenfor logistikk.
Han innehar en Ph.D fra Lunds Tekniska Högskole, Lund Universitet (2015). Høyere avdelings eksamen ved NHH 2001. Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI 1993.
I perioden 1994 – 2003 var han ansatt ved Høgskolen i Bergen og var fagansvarlig for bachelorstudiet i logistikk i perioden 2001 – 2003. 
Listou har vært ansatt ved FHS siden 2003, først ved Forsvarets Forvaltningsskole i Halden, og siden 2005 ved FSTS. Var med å starte det internasjonale forskernettverket Humlog group i 2006. Har undervist ved en rekke høgskoler og universiteter nasjonalt og internasjonalt i en årrekke. Har deltatt i forskningsprosjekter om logistikk i humanitære operasjoner, tredjepartslogistikk og distribusjonskostnader. 

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER:

 • Logistikk og beredskap
 • Prestasjonsbasert logistikk
 • Samtidighetsproblematikk

Bok/rapport/avhandling

 • Listou, Tore. 2015. Supply Chain Designs for Preparedness. Doktorgradsavhandling, Faculty of Engineering, Department of Industrial Management and Logistics, Lund University.
 • Listou, Tore. 2001. Svikefulle handlinger i organisasjoner i lys av Teori om planlagte handlinger - en teoristudie. Hovedfagsoppgave, Norges handelshøyskole.

Del av bok/rapport

 • Listou, Tore. 2018. "Samhandling, Preparedness and Supply Chains". I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, redigert av Glenn-Egil Torgersen, 501–516. Cappelen Damm Akademisk.
 • Listou, Tore. 2008. "Nofoma: Ten Years of Peer-Reviewed Proceedings". I Northern Lights in Logistics and Supply chain Management, redigert av Jan M. Stentoft, Mi Halidorsson og Marianne Jahre, 83–98. Copenhagen Business School Press.

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Listou, Tore. 2013. How to supply a frigate. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 43 (2): 134–147.
 • Listou, Tore, Marianne Jahre og Leif-Magnus Jensen. 2009. Theory development in humanitarian logistics: a framework and three cases. Management Research News 32 (11): 1008–1023.
 • Jahre, Marianne, Leif-Magnus Jensen og Tore Listou. 2009. Theory development in Humanitarian Logistics - A Framework and Three Cases. Management Research News 32 (11): 1008–1023.
 • Listou, Tore. 2008. Postponement and Speculation in Non-commercial Supply Chains. Supply Chain Forum: an International Journal 9 (2): 56–65.

Populærvitenskapelige artikler

 • Listou, Tore. 2015. Kort responstid krever god planlegging. Trygge samfunn. Tidsskrift for kvinners frivillige beredskap .
Publisert 16. juli 2015 10:47.. Sist oppdatert 2. august 2018 10:55.