Norheim-Martinsen, Per Martin
AvdelingForsvarets høgskole
StillingFørsteamanuensis
Telefon2309 5852 / 4503 3444
Epostpmartinsen@fhs.mil.no

(f. 1977) Per M. Norheim-Martinsen er førsteamanuensis i statsvitenskap og arbeider til daglig ved avdeling for ledelse og styring på Forsvarets stabsskole. Han leder også Program for omstillingsforskning ved Institutt for forsvarsstudier. 

Norheim-Martinsen har doktorgrad i internasjonale relasjoner fra University of Cambridge og har tidligere blant annet jobbet som forskningsleder ved Fafo institutt for anvendte internasjonale studier (2012–2014) og forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (2008–2011). 

INTERESSEFELT OG KOMPETANSEOMRÅDER:

 • sivil-militære relasjoner
 • forsvarsomstilling
 • europeisk og transatlantisk sikkerhet
 • EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • NATO
 • internasjonale operasjoner


Bok/rapport/avhandling

 • Norheim- Martinsen, Per Martin og Tore Olav Nyhamar, red. 2015. International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention. Routledge.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2012. The European Union and Military Force - Governance and Strategy. Cambridge University Press.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2010. Beyond Intergovernmentalism: An Analysis of the European Union as a Strategic Actor. Doktorgradsavhandling, University of Cambridge.

Del av bok/rapport

 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2017. "Hvor spesielle er militære organisasjoner?" I Kompetanseforvaltning i Forsvaret, redigert av Tormod Heier. Fagbokforlaget.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2015. "Introduction: trends and scenarios in international military operations". I International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention, redigert av Per Martin Norheim- Martinsen og Tore Olav Nyhamar, 1–20. Routledge.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2015. "The Governance of European Defence". I The SAGE Handbook of European Foreign Policy, redigert av Knud Erik Jørgensen, Åsne Kalland Aarstad, Edith Drieskens, Katie Verlin Laatikainen og Ben Tonra, 251–263. Sage Publications.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin og Tore Olav Nyhamar. 2015. "Conclusions: New Missions, New Tasks". I International Military Operations in the 21st Century: Global Trends and the Future of Intervention, redigert av Per Martin Norheim- Martinsen og Tore Olav Nyhamar, 215–231. Routledge.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2014. "Globale trender og internasjonale operasjoner". I Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk, redigert av Tormod Heier, Carsten Rønnfeldt og Anders Olav Kjølberg, 123–131. Universitetsforlaget.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2013. "EU Strategic Culture: When the Means Becomes the End". I European Security Policy and Strategic Culture, redigert av Peter Schmidt og Ben Zyla, 34–51. Routledge.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin og Sven Biscop. 2012. "CSDP: The Strategic Perspective". I Explaining the EU's Common Security and Defence Policy: Theory in Action, redigert av Xymena Kurowska og Fabian Breuer, 63–85. Palgrave Macmillan.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2010. "EU og utviklingen mot en effektiv sivil‐militær organisasjon". I Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner, redigert av Tore Nyhamar, 200–223. Abstrakt forlag.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2008. "Who Speaks for Europe While We Wait for the EU Foreign Minister?" I The Rise and Fall of the EU's Constitutional Treaty, redigert av Finn Laursen, 105–122. Brill Nijhoff.
Vis alle

Artikler i vitenskapelige tidsskrifter

 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2016. New sources of military change - armed forces as normal organizations. Defence Studies 16 (3): 312–326.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2015. Nye trusler endrer lite i norsk forsvarspolitikk. Internasjonal Politikk 73 (3): 403–411.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin og Kristian Hoelscher. 2014. Urban Violence and the Militirization of Security: Brazilian ‘Peacekeeping’ in Rio de Janeiro and Port-au-Prince. Small Wars & Insurgencies 25 (5-6): 957–975.
 • Gebhard, Carmen og Per Martin Norheim-Martinsen. 2011. Making Sense of EU Comprehensive Security - Towards Conceptual and Analytical Clarity. European Security 20 (2): 221–241.
 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2011. When the Means Becomes the End: EU Strategic Culture and the Comprehensive Approach. Contemporary Security Policy 32 (3): 517–534.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2011. Our Work Here is Done: European Union Peacekeeping in Africa. African Security Review 20 (2): 17–28.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin og Jacob Aasland Ravndal. 2011. "Towards Intelligence-Driven Peace Operations? The Evolution of UN and EU Intelligence Structures". International Peacekeeping 18 (4): 454–467.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2010. Beyond Intergovernmentalism: European Security and Defence Policy and the Governance Approach. Journal of Common Market Studies 48 (5): 1351–1365.
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2010. Managing the civil-military interface in the EU : creating an organisation fit for purpose. European Integration Online Papers 14 .
 • Norheim-Martinsen, Per Martin. 2007. European Strategic Culture Revisited: The Ends and Means of a Militarised European Union. Defence and Security Studies 1 (3).
Vis alle

Populærvitenskapelige artikler

 • Norheim- Martinsen, Per Martin. 2018. Intet nytt fra Vestfronten - EUs forsvarssamarbeid 20 år. Norsk Militært Tidsskrift 188 (4): 32–39.

Kronikker/kommentarer/blogginnlegg

 • Rongved, Gjermund Forfang og Per Martin Norheim- Martinsen. 2018. Forsvarets luksusfelle. Dagens næringsliv, 21. mars.
 • Bjerga, Kjell Inge og Per Martin Norheim- Martinsen. 2015. Kan McKinsey redde Nato? Dagens næringsliv, 14. januar.
 • Håkenstad, Magnus, Per Martin Norheim- Martinsen og Olav Christoffer Bogen. 2014. Ingen ny giv for Forsvaret. Dagens næringsliv, 11. oktober.
Publisert 22. mai 2017 12:56.. Sist oppdatert 27. mai 2019 09:28.